Poznań; 15 listopada 2013, godz. 10.00-20.30.

 

10.00-13.30 – Seminarium.

Prowadzenie: Maciej Szlinder

Referaty wprowadzające w problematykę seminarium:

10.00-10.20 – Maciej Szlinder (IF UAM, Poznań) – Historia Marksowskich dylematów z teorią wartości opartej na pracy

10.20-10.40 – Krystian Szadkowski (IF UAM, Poznań) – Antonio Negriego koncepcja kryzysu prawa wartości opartej na pracy. Konteksty i konsekwencje

10.40-11.00 – Michał Pospiszyl (IF UW, Warszawa) – Spinoza i kryzys prawa wartości opartej na pracy

11.00-13.30 – Dyskusja

 

Literatura:

Uczeni doświadczeniem wychodzimy z założenia, że nie zawsze wszyscy uczestnicy i uczestniczki seminarium czytają całość proponowanej literatury – poniższa lista ułożona jest według priorytetów dyskusji na seminarium. Prosilibyśmy o rozpoczęcie lektury od początku poniższej listy. Dostęp do lektur można uzyskać po zgłoszeniu na seminarium.

  • M. Tomba, Zróżnicowania wartości dodatkowej we współczesnych formach wyzysku, przeł. W. Marzec, [w:] Wieczna radość. Ekonomia polityczna społecznej kreatywności, red. M. Kozłowski, A. Kurant, J. Sowa, K. Szadkowski, K. Szreder, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2012, s. 111-130.
  • A. Negri, Kryzys prawa wartości opartej na pracy, [w:] Marks. Nowe perspektywy, red. LUM, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 139-151.
  • K. Marks, Zarys krytyki ekonomii politycznej, przeł. Z.J. Wyrozembski, Książka i Wiedza, Warszawa 1986, s. 564-579.
  • A. Kliman, The Significance of the „Internal Inconsistency” Allegations, [@:] http://akliman.squarespace.com/writings/
  • A. Kliman, “Value in Process”. On the Temporality and Internal Consistency of Marx’s Capital, [@:] http://akliman.squarespace.com/writings/
  • A. Shaikh, Marx’s Theory of Value and the Transformation Problem, [w:] The Subtle Anatomy of Capitalism, red. J. Schwartz, Goodyear Pub. Co., Santa Monica 1977.

 

13.30-14.30 – Przerwa obiadowa

 

15.00 – 20.30 – Otwarta sesja naukowa – Collegium Maius, ul. Fredry 10, sala 215.

 

Na każdy z referatów przeznaczono 20 minut oraz 40 minut na dyskusję.

15.00-16.00 – Joanna Bednarek (PPG UAM, Poznań) – Polityczna forma. Ontologia a nowożytne metafory ciała politycznego.

16.00-17.00 – Mateusz Janik (SNS PAN, Warszawa) – Komunistyczne odczytania ontologii politycznej Benedykta Spinozy.

17.00-18.00 – Wiktor Marzec (CEU, Budapeszt) – Narodziny faszyzmu zawsze zaświadczają o przegranej rewolucji. Rewolucja 1905 roku – narodziny politycznego antysemityzmu.

18.00-18.30 – Przerwa

18.30 – 19.30 – Piotr Juskowiak (IK, UAM, Poznań) – Spór o wspólnotę w perspektywie badań nad miastem postindustrialnym.

19.30 – 20.30 – Mikołaj Ratajczak (SNS PAN, Warszawa) – Kapitalizm kognitywny – wprowadzenie do pojęcia.

 

 

 

Share This