Łódź 13-14 grudnia 2013

13 grudnia 2013

12.00 – 15.30 – Seminarium lekturowePraca produkcyjna i nieprodukcyjna. (Świetlica KP, ul. Piotrkowska 101, lewa oficyna)

Prowadzenie: Krystian Szadkowski

Referaty wprowadzające w problematykę seminarium:

12.00 – 12.20 – B. Ślosarski (MISH UAM), Marksa teoria pracy produkcyjnej i nieprodukcyjnej z rękopisów z lat 1862-1863

12.20 – 12.40 – J. Bednarek (PPG UAM), Bruna Guilliego teoria żywej pracy i pracy produkcyjnej

12.40 – 13.00 – K. Szadkowski (IF UAM), Polityczne czytanie rozróżnienia na pracę produkcyjną i nieprodukcyjną

13.00 – 15.30 – Dyskusja

Literatura:

Uczeni doświadczeniem wychodzimy z założenia, że nie zawsze wszyscy uczestnicy i uczestniczki seminarium czytają całość proponowanej literatury – poniższa lista ułożona jest według priorytetów dyskusji na seminarium. Prosilibyśmy o rozpoczęcie lektury od początku poniższej listy. Dostęp do lektur można uzyskać po zgłoszeniu na seminarium.

  • K. Marks, Kapitał 1.1. Rezultaty bezpośredniego procesu produkcji, przeł. M. Ratajczak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 111-124.
  • A. Negri, Praca produkcyjna/nieprodukcyjna [w:] Marks. Nowe perspektywy, red. LUM, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 187-120.
  • K. Marks, Teorie pracy produkcyjnej i nieprodukcyjnej, [w:] tegoż, Teorie wartości dodatkowej, t. 1, MED, t. 26, cz. 1, Książka i Wiedza, Warszawa 1973, s. 145-349.
  • B. Gulli, On the Difference between Living Labor and Productive Labor, w: Labor of Fire. The Ontology of Labor between Economy and Culture, Temple University Press, Philadelphia 2005, s. 61-74.
  • D. Harvie, All Labour Produces Value For Capital And We All Struggle Against Value, „The Commoner” 10/2005, s. 132-171.

15.30 – 16.30 – Wycieczka miejska, cz. 1  – Carski kapitalizm państwowy i popowstaniowy leseferyzm. Wprowadzenie. Łódź burżuazyjna. Miasto atrakcji. (prowadzenie Wiktor Marzec, Kamil Piskała).

16.30 – 18.00 – Przerwa obiadowa

18.00 – 20.00 – Premiera książki „Rewolucja 1905. Przewodnik  Krytyki Politycznej” (Świetlica KP, ul. Piotrkowska 101, lewa oficyna)

Krzysztof Dudek (dyrektor Narodowego Centrum Kultury); Anna Dzierzgowska, (nauczycielka historii w Wielokulturowym Liceum im. Jacka Kuronia w Warszawie). Prowadzenie: Kamil Piskała (historyk, redaktor książki).

20.00 – … – Część integracyjna

14 grudnia 2013

9.30 – 13.30 – Seminarium badawcze (Świetlica KP, ul. Piotrkowska 101, lewa oficyna)

Istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia referatu do tej sesji – prosimy o przesyłanie abstraktów.

Prowadzenie: Piotr Juskowiak, Maciej Szlinder

9.30 – 10.30 – Eliasz Robakiewicz (IF UW), Kapitał jako suplement społeczeństwa

10.30 – 11.30 – Mikołaj Ratajczak (SNS PAN), Kapitalizm kognitywny. Wprowadzenie do pojęcia (referat przeniesiony z poprzedniego seminarium)

11.30 – 12.30 – Tomasz Skoczylas (IS UWr), Praca w kulturze: do autonomii do subsumpcji procesu pracy

12.30 – 13.30 – Michał Pospiszyl (IF UW), Przeciw dialektykom. Spinoza, Deleuze, Latour.

13.30 -14.30 – Przerwa obiadowa

14.30 – 16.00 – Wycieckza miejska cz. 2. Topografie kapitału i władza biopolityczna – Łódż fabryczna. (prowadzenie Wiktor Marzec, Kamil Piskała).

Partnerami seminarium są Świetlica Krytyki Politycznej w Łodzi oraz Katedra Socjologii Kultury UŁ.

Share This