Najnowsze

Michał Krzykawski – Idiotyzm idiomów

Odpowiedź na „Wspólnotę filologii” Mikołaja Ratajczaka

czytaj

Co czytać? Przegląd literatury krytycznej (22): Traverso, Domosławski, Krzykawski i Marginson

Serdecznie zapraszamy do lektury marcowego cyklu krótkich recenzji „Praktyki Teoretycznej”!

czytaj

Nowy numer „Praktyki Teoretycznej” Rewolucja i dialektyka

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego numeru „Praktyki Teoretycznej”: Rewolucja i dialektyka!

czytaj

Co czytać? Przegląd literatury krytycznej (21): Barcz, Juskowiak i Machajski

Serdecznie zapraszamy do lektury kolejnego cyklu krótkich recenzji „Praktyki Teoretycznej”!

czytaj

Czasopismo

Krytyka „oficjalnej krytyki” neoliberalnych reform w szkolnictwie wyższym

Oskar Szwabowski* Abstrakt: W niniejszym artykule zajmę się krytyką struktury teoretycznej, w ramach której w obszarze pedagogiki wytwarzane są krytyki reform szkolnictwa wyższego. Udowadniam, że krytyka neoliberalizmu w edukacji z jednej strony nie rozpoznaje dynamiki zmian i „konieczności” transformacji, z drugiej zaś zarówno krytyka, jak i obrona neoliberalnych reform nie przekracza kapitalistycznego rozdzielenia oraz właściwej […]

czytaj

Demokratyzowanie czy neoluddyzm – reforma uniwersytetu wobec wyzwań technonauki

Andrzej W. Nowak* Abstrakt: Artykuł jest próbą diagnozy neoluddystycznych tendencji w krytykach reform szkolnictwa wyższego. W kontekście polskim widoczne są one w marginalizacji perspektywy technonauki. Autor wskazuje na potencjalnie emancypacyjny charakter technonauki i konieczność pomyślenia zmiany, która stanowiłaby alternatywę zarówno dla neoluddystycznej technofobii, jak i kapitalistycznej technokracji. Słowa kluczowe: neoluddyzm, technokracja, technonauka, uniwersytet, zmiana społeczna […]

czytaj

Między exodusem a emancypacją

Bartosz Ślosarski* W kwietniu 2009 roku powstało w Wrocławiu Miasteczko Edukacji Krytycznej – forma happeningu będąca wyrazem sprzeciwu wobec postępujących zmian w systemie szkolnictwa wyższego, związanych przede wszystkim z wdrażaniem postanowień Proces Bolońskiego. Performerzy, wcielając się w rolę „rzeźników edukacji”, symbolizujących pomysłodawców krytykowanych zmian, ironicznie i sarkastycznie prezentowali „dobrodziejstwa”, jakie niesie ze sobą Proces Boloński. […]

czytaj

The school as an arena of political contestation: education policy from a post-Marxist perspective

Adam Wright* Abstract: Marxism was and still seems to be a dominant theoretical perspective within critical education policy analysis. Author describes distinctive „images” of the school present in marxist theory and criticised for their economic determinism and class reductionism. Drawing on the works of Ernesto Laclau, author proposes alternative theoretical frameworks, which can be used […]

czytaj

Nowe Zarządzanie Publiczne a reforma szkolnictwa wyższego w Polsce

Krzysztof Czarnecki* Abstrakt: Interpretowanie danego kierunku działania jako nieuniknionego lub koniecznego może wynikać nie tylko z obserwacji zmieniającego się otoczenia, ale także z samego zjawiska cyrkulacji określonych idei w przestrzeni dyskursu. Wobec tego, analiza merytorycznych treści eksperckiego dyskursu reform szkolnictwa wyższego w Polsce zostanie dokonana przez pryzmat Nowego Zarządzania Publicznego (New Public Management – NPM) […]

czytaj

Mario Tronti – Fabryka i społeczeństwo

Z końcem trzeciego działu księgi pierwszej Kapitału, zamykając rozważania nad wytwarzaniem bezwzględnej wartości dodatkowej, Marks powraca do rozróżnienia dwóch aspektów kapitalistycznej produkcji, czyli dwóch punktów widzenia, z których rozpatrywać można kapitalistyczny sposób wytwarzania towarów: proces pracy oraz proces pomnażania wartości.

czytaj

Michael Löwy – Zachodni imperializm przeciwko pierwotnemu komunizmowi

Abstrakt: Dyskusja na temat teorii imperializmu Róży Luksemburg dotyczy głównie argumentu ekonomicznego, w tym między innymi schematów reprodukcji, procesu cyrkulacji, konieczności istnienia rynków „zewnętrznych”. Istnieje jednak jeszcze inny jej wymiar, który wydaje się co najmniej tak samo istotny: zmagania imperializmu z przedkapitalistycznymi gospodarkami oraz bezlitosne niszczenie „naturalnych” i chłopskich gospodarek, stanowiących – w dużej części […]

czytaj

Riccardo Bellofiore, Marco Passarella – Finanse i problem realizacji u Róży Luksemburg: interpretacja „cyrkulatywistyczna”

  Abstrakt: Artykuł wykazuje, że Róża Luksemburg przeprowadziła swoją analizę akumulacji kapitalistycznej w duchu „cyrkulatywistycznej”, makroekonomicznej interpretacji kapitalizmu jako pieniężnej gospodarki wytwórczej. Autorzy analizują uwagi poczynione przez Luksemburg na temat schematu reprodukcji rozszerzonej wprowadzonego przez Marksa w drugim tomie Kapitału oraz streszczają krytyki jej podejścia w wydaniu Mikołaja Bucharina, Michała Kaleckiego i Joan Robinson. Argumentują […]

czytaj

Oskar Szwabowski – Walka klas w cieniu biało-czerwonej puszki

Nigdy nie jadłem zupy Campbell, nigdy nie stała w półce w kuchni, nigdy nie widziałem jej w sklepie – znałem ją z ekranu telewizora, z reprodukcji obrazów Andy’ego Warhola, z filmów, komiksów…

czytaj

Antonio Negri – Luksemburgizm był naszą filozofią…

O Róży Luksemburg, włoskim operaismo i współczesnych perspektywach walki klasowej z Antonio Negrim rozmawia David Muhlmann

czytaj

Loïc Wacquant – Trzy kroki w stronę historycznej antropologii faktycznie istniejącego neoliberalizmu

Abstrakt:1 Antropologia neoliberalizmu podzieliła się na dwa przeciwstawne obozy. Z jednej strony lokuje się hegemoniczny model ekonomiczny zakotwiczony w wariantach zasady rynkowej, z drugiej zaś buntownicze podejście stymulowane przez pochodne Foucaultowskiego pojęcia urządzania [governmentality]. Obie koncepcje zaciemniają to, co jest „neo” w neoliberalizmie: restrukturyzację i przemieszczenie państwa jako kluczowego sprawcy, ustanawiającego zasady i wytwarzającego podmiotowości, […]

czytaj

Jan Sowa – An Unexpected Twist of Ideology.

Neoliberalism and the collapse of the Soviet Bloc Summary:The article addresses the process of neoliberal transformation of the Soviet Bloc in the late 1980-ties and early 1990-ties as analyzed on the example of Poland. Its trajectory generally confirms Loïc Wacquant’s thesis put forward in his article Three steps to a historical anthropology of actually existing […]

czytaj

Michał Pospiszyl – Teologia peryferii

Choć niemal cała współczesna lewica spogląda w kierunku Ameryki Łacińskiej z nadzieją na narodziny prawdziwie radykalnego ruchu społecznego, to polska recepcja teologii wyzwolenia – kluczowej dla zrozumienia walk i oporów w tym regionie – praktycznie nie istnieje.

czytaj