Najnowsze

Call For Papers 1/2018 – Cooperation as the Institution of the Common

We invite article submissions to „Theoretical Practice” journal for issue „Cooperation as the Institution of the Common”.

czytaj

Mateusz Janik – Ontologia Polityczna Benedykta Spinozy (fragment)

 Książka, której fragment prezentujemy poniżej stara się odpowiedzieć na jedno z głównych pytań współczesnej recepcji filozofii Spinozy: jaki związek zachodzi pomiędzy myślą polityczną a metafizyczną spekulacją w pismach autora Etyki? „Ontologia polityczna Benedykta Spinozy” podejmuje wątki dotyczące pojęcia wielości i możliwości radykalnego przekształcenia stosunków społecznych, które łączą nowożytną debatę filozoficzną i współczesną filozofię społeczną. Jednocześnie […]

czytaj

Co czytać? Przegląd literatury krytycznej (24): Czeczot, Siermiński, Graeber, Linehan

Serdecznie zapraszamy do lektury kolejnego cyklu krótkich recenzji „Praktyki Teoretycznej”!

czytaj

Nowy numer Praktyki Teoretycznej „Wyparte historie XIX wieku”

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Praktyki Teoretycznej: Wyparte historie XIX wieku

czytaj

Czasopismo

Wyzwolenie czy inkulturacja?

Zbieżne czy rozbieżne nurty afrykańskiej teologii? Stanisław Grodź* Abstrakt: Eurocentryczne podejście do sposobu uprawiania teologii i podejmowanych przez nią zagadnień powodowało, że w powstającej w afrykańskich wspólnotach chrześcijańskich akademickiej teologii wyodrębniano dwa główne nurty – tzw. czarną teologię skoncentrowaną na wyzwoleniu się z ucisku spowodowanego apartheidem i tzw. teologię afrykańską, którą określano też jako teologię […]

czytaj

Odbezpieczyć teologię albo dać jej zginąć.

Uwagi o esejach Jacoba Taubesa Rafał Zawisza*   Słowa kluczowe: Jacob Taubes, Hannah Arendt, Hans Jonas, Hans Blumenberg, Karol Marks, teologia polityczna, gnoza, kapitalizm, apokalipsa   Lektura książek Alaina Badiou, Slavoja Žižka i Giorgia Agambena o Pawle apostole prawdopodobnie aż nadto dobrze utrwaliła tezę mówiącą, iż kryzysy religijne dzielą wiele z doświadczeniami rewolucji. Dla porządku […]

czytaj

Stopofetyszyzm.

Woń latynoamerykańskiej teologii ciała1 Marcella María Althaus-Reid*   Słowa kluczowe: queerowa teologia wyzwolenia, hetero-teologie, fetyszyzm, miłościowładza, queerowa dysafiliacja, Inny Bóg, religijne zdradzanie, Glauco Mattoso  Nem tudo está perdido: resta o cheiro Que invade-me as narinas quando passo Na porta do vizinho sapateiro. (Nie wszystko stracone: woń pozostaje, Atakując moje nozdrza, gdy przechodzę Obok drzwi mojego […]

czytaj

Materializm i teologia

Antonio Negri*   Słowa kluczowe: Włodzimierz Lenin, Jacob Taubes, Carl Schmitt, Thomas Müntzer, niemiecki mistycyzm, materializm, teologia wyzwolenia, immanencja Dziś każda poważna refleksja dotycząca powiązania teologii i polityki musi kształtować swoją strukturę w odniesieniu do dwojakiego rodzaju działania. Po pierwsze, takiego, które jednocześnie łączy i oddziela przemyślenia Jacoba Taubesa i Carla Schmitta. Po drugie, takiego, […]

czytaj

„Ogród pośród płomieni”.

Erotyka imperium, eklezjalne ciała i queerowanie małżeństwa Marek Woszczek* Abstrakt: Artykuł jest próbą dokładniejszego zmapowania queerowo-rewolucyjnego potencjału teologii chrześcijańskiej, mającego podwójne źródła: historyczno-polityczne (antyimperialne korzenie chrześcijaństwa w sytuacji kolonialnej, generujące permanentną opozycję wobec imperialnych ideologii „wiecznego porządku”, cnoty i władzy, a także rozbudowane strategie parodystyczne) oraz religijno-imaginacyjne (teologia Wcielenia i Zmartwychwstania jako rewolucyjne dyskursy zwrócone przeciw […]

czytaj

Krytyka „oficjalnej krytyki” neoliberalnych reform w szkolnictwie wyższym

Oskar Szwabowski* Abstrakt: W niniejszym artykule zajmę się krytyką struktury teoretycznej, w ramach której w obszarze pedagogiki wytwarzane są krytyki reform szkolnictwa wyższego. Udowadniam, że krytyka neoliberalizmu w edukacji z jednej strony nie rozpoznaje dynamiki zmian i „konieczności” transformacji, z drugiej zaś zarówno krytyka, jak i obrona neoliberalnych reform nie przekracza kapitalistycznego rozdzielenia oraz właściwej […]

czytaj

Demokratyzowanie czy neoluddyzm – reforma uniwersytetu wobec wyzwań technonauki

Andrzej W. Nowak* Abstrakt: Artykuł jest próbą diagnozy neoluddystycznych tendencji w krytykach reform szkolnictwa wyższego. W kontekście polskim widoczne są one w marginalizacji perspektywy technonauki. Autor wskazuje na potencjalnie emancypacyjny charakter technonauki i konieczność pomyślenia zmiany, która stanowiłaby alternatywę zarówno dla neoluddystycznej technofobii, jak i kapitalistycznej technokracji. Słowa kluczowe: neoluddyzm, technokracja, technonauka, uniwersytet, zmiana społeczna […]

czytaj

Między exodusem a emancypacją

Bartosz Ślosarski* W kwietniu 2009 roku powstało w Wrocławiu Miasteczko Edukacji Krytycznej – forma happeningu będąca wyrazem sprzeciwu wobec postępujących zmian w systemie szkolnictwa wyższego, związanych przede wszystkim z wdrażaniem postanowień Proces Bolońskiego. Performerzy, wcielając się w rolę „rzeźników edukacji”, symbolizujących pomysłodawców krytykowanych zmian, ironicznie i sarkastycznie prezentowali „dobrodziejstwa”, jakie niesie ze sobą Proces Boloński. […]

czytaj

The school as an arena of political contestation: education policy from a post-Marxist perspective

Adam Wright* Abstract: Marxism was and still seems to be a dominant theoretical perspective within critical education policy analysis. Author describes distinctive „images” of the school present in marxist theory and criticised for their economic determinism and class reductionism. Drawing on the works of Ernesto Laclau, author proposes alternative theoretical frameworks, which can be used […]

czytaj

Nowe Zarządzanie Publiczne a reforma szkolnictwa wyższego w Polsce

Krzysztof Czarnecki* Abstrakt: Interpretowanie danego kierunku działania jako nieuniknionego lub koniecznego może wynikać nie tylko z obserwacji zmieniającego się otoczenia, ale także z samego zjawiska cyrkulacji określonych idei w przestrzeni dyskursu. Wobec tego, analiza merytorycznych treści eksperckiego dyskursu reform szkolnictwa wyższego w Polsce zostanie dokonana przez pryzmat Nowego Zarządzania Publicznego (New Public Management – NPM) […]

czytaj

Mario Tronti – Fabryka i społeczeństwo

Z końcem trzeciego działu księgi pierwszej Kapitału, zamykając rozważania nad wytwarzaniem bezwzględnej wartości dodatkowej, Marks powraca do rozróżnienia dwóch aspektów kapitalistycznej produkcji, czyli dwóch punktów widzenia, z których rozpatrywać można kapitalistyczny sposób wytwarzania towarów: proces pracy oraz proces pomnażania wartości.

czytaj

Michael Löwy – Zachodni imperializm przeciwko pierwotnemu komunizmowi

Abstrakt: Dyskusja na temat teorii imperializmu Róży Luksemburg dotyczy głównie argumentu ekonomicznego, w tym między innymi schematów reprodukcji, procesu cyrkulacji, konieczności istnienia rynków „zewnętrznych”. Istnieje jednak jeszcze inny jej wymiar, który wydaje się co najmniej tak samo istotny: zmagania imperializmu z przedkapitalistycznymi gospodarkami oraz bezlitosne niszczenie „naturalnych” i chłopskich gospodarek, stanowiących – w dużej części […]

czytaj

Riccardo Bellofiore, Marco Passarella – Finanse i problem realizacji u Róży Luksemburg: interpretacja „cyrkulatywistyczna”

  Abstrakt: Artykuł wykazuje, że Róża Luksemburg przeprowadziła swoją analizę akumulacji kapitalistycznej w duchu „cyrkulatywistycznej”, makroekonomicznej interpretacji kapitalizmu jako pieniężnej gospodarki wytwórczej. Autorzy analizują uwagi poczynione przez Luksemburg na temat schematu reprodukcji rozszerzonej wprowadzonego przez Marksa w drugim tomie Kapitału oraz streszczają krytyki jej podejścia w wydaniu Mikołaja Bucharina, Michała Kaleckiego i Joan Robinson. Argumentują […]

czytaj

Oskar Szwabowski – Walka klas w cieniu biało-czerwonej puszki

Nigdy nie jadłem zupy Campbell, nigdy nie stała w półce w kuchni, nigdy nie widziałem jej w sklepie – znałem ją z ekranu telewizora, z reprodukcji obrazów Andy’ego Warhola, z filmów, komiksów…

czytaj