Najnowsze

Jednodniówka na rzecz Dochodu Podstawowego

Poprosiliśmy grupę polskich poetów i poetek o przygotowanie wierszy wspierających (niekoniecznie bezpośrednio) ideę Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego. Efekt prezentujemy w postaci wielkoformatowej broszury, nawiązującej do tradycji przedwojennych jednodniówek poetyckich. Inicjatywę firmują wspólnie Praktyka Teoretyczna i Polska Sieć Dochodu Podstawowego. Jednodniówka na rzecz Dochodu Podstawowego

czytaj

Nowy Numer Praktyki Teoretycznej: Czas Marksa – 150 lat „Kapitału”

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego numeru Praktyki Teoretycznej: Czas Marksa – 150 lat „Kapitału”.

czytaj

Co czytać? Przegląd literatury krytycznej (25): Szcześniak, Shell, Pobłocki

Serdecznie zapraszamy do lektury kolejnego cyklu krótkich recenzji „Praktyki Teoretycznej”!

czytaj

Mateusz Kolaszkiewicz – Postać maszyny, obraz pragnienia: „Anty-Edyp” w tle psychologii analitycznej Junga i Hillmana

Czy po czterdziestu pięciu latach od publikacji pierwszej części Kapitalizmu i schizofrenii maszyneria edypalna uległa jakimkolwiek przekształceniom?

czytaj

Czasopismo

Udomowiony neoliberalizm i przyziemność transformacji.

Z Adrianem Smithem rozmawia Piotr Juskowiak Piotr Juskowiak: W Domesticating Neo-Liberalism: Spaces of Economic Practice and Social Reproduction in Post-Socialist Cities (Udomowiając neoliberalizm: Przestrzenie praktyki gospodarczej i reprodukcji społecznej w miastach postsocjalistycznych), książce napisanej wspólnie z Alison Stenning, Aleną Rochovską i Dariuszem Świątkiem, staracie się obalić szereg mitów związanych z postsocjalistyczną neoliberalizacją. Twierdzicie na przykład, […]

czytaj

W poszukiwaniu wyjścia

Jakub Krzeski* Nawet jeśli filozofowie nie lubią słowa „miłość”, nawet jeśli postmoderniści pożenili je z więdnącym pragnieniem, my, którzy powtórnie przeczytaliśmy Etykę, my – partia spinozystów, odważamy się mówić bez fałszywej skromności o miłości jako najsilniejszej pasji, pasji, która tworzy wspólne istnienie i niszczy świat władzy.                                                                Antonio Negri,  Spinoza sovversivo Druga połowa dwudziestego wieku […]

czytaj

Nie-ludzka wspólnota równych jako próba poszerzenia granic etyki

Katolicyzm zlekceważył wszelkie stworzenie, poza człowiekiem. Trudno wyobrazić sobie bardziej olimpijską obojętność na [ich] ból – [ich], zwierząt czy roślin. Ból człowieczy ma dla katolika sens – podlega zbawieniu – wszak człowiek ma wolną wolę, więc to kara za grzechy, wszak życie przyszłe wynagrodzi krzywdy tego życia. Ale koń? Robak? O nich zapomniano. To cierpienie […]

czytaj

Od konfrontacji do konwersacji:

Irigaray i Braidotti a etyka różnicy płciowej Katarzyna Szopa*   Filozofia powstaje za pomocą tego, co wyklucza, jak i tego, co uznaje. Rosi Braidotti, Podmioty nomadyczne Myśl Rosi Braidotti jest niewątpliwie jedną z atrakcyjniejszych i ożywczych propozycji dla współczesnych teorii feministycznych. Filozoficzna perspektywa Braidotti akcentuje potrzebę zmian i transformacji, a także uwydatnia niewydolność tradycyjnego modelu […]

czytaj

Zwrot posthumanistyczny a ontologia

Joanna Bednarek* Nie sposób dziś wątpić w to, że zwrot posthumanistyczny przekształcił wiele dyscyplin nauk społecznych i humanistyki. Pojawienie się nowego materializmu i animal studies, formułowany wielokrotnie i na różne sposoby przez filozofię kontynentalną postulat przekroczenia antropocentryzmu, jak również wintegrowanie w nowy paradygmat wcześniejszych nurtów, takich jak STS (science and technology studies) czy dyskurs praw […]

czytaj

Posthumanistyka zwierzęcia, które ma język

Mikołaj Ratajczak* Polskie wydanie ostatniej książki Rosi Braidotti Po człowieku w przekładzie Joanny Bednarek i Agnieszki Kowalczyk zdążyło już wywołać całkiem spore zamieszanie, co w przypadku dość „eksperymentalnej” jak na polskie warunki książki filozoficznej jest niezłym osiągnięciem – dyskusje wokół tego rodzaju prac w naszym podporządkowanym „punktozie” i „grantozie” kraju ograniczają się najczęściej do paru […]

czytaj

Polityka nie-polityczności

– nieme zwierzęta i posthumanizm Mateusz Janik* Jednym z najpoważniejszych nieporozumień, które narosły wokół pojęcia posthumanizmu, jest przekonanie, zgodnie z którym humanizm jest centralnym punktem odniesienia w sporze o etyczny i ontologiczny status człowieka. Polski przekład książki Rosi Braidotti Po człowieku pozwala spojrzeć w krytyczny sposób na tę silnie zakorzenioną w polskiej humanistyce potrzebę ocalenia […]

czytaj

Freedom now!

Radykalny jazz i ruchy społeczne Przemysław Pluciński* Abstrakt: Muzyka, co oczywiste, nie jest zjawiskiem wyłącznie estetycznym. Osadzona jest w sieci relacji społecznych, jednakowoż jej społeczne uwikłanie nie jest jednoznaczne, szczególnie od drugiej połowy dwudziestego wieku. Z jednej strony stanowi ona współcześnie jeden z głównych elementów kapitalizmu kulturowego, jest zatem częścią systemu dominacji. Z drugiej jednak, […]

czytaj

Searching for a better city.

An urban discourse during the Revolution of 1905 in the Kingdom of Poland Kamil Śmiechowski* Summary: The main argument of this paper states that the Revolution of 1905, which established the era of modern politics in Central and Eastern Europe, was also an important landmark for the cities in the Kingdom of Poland. The rapid […]

czytaj

“Did somebody say ‘transition’?”

A critical Intervention into the use of a notion Atila Lukić, Gordan Maslov* Summary: From the time of its introduction, the concept of ‚transition’ has effected a tectonic shift in our understanding of post-socialism. In the process which has taken place during the last couple of decades after the collapse of East European socialist regimes, […]

czytaj

Putting the boundary at the centre

– a place where contemporary art meets politics Ewelina Chwiejda* Summary: This article focuses on the question of the involvement of contemporary artists in the public debate concerning boundary issues relating to migration and the treatment of immigrants. The aim of this essay is to take a closer look at some of their strategies for making […]

czytaj

From underclass to Homo sovieticus.

Human constraints towards modernization Wojciech Woźniak* Summary: This article aims to present the discursive processes that were used to justify the path chosen to implement the social and economic transformation to capitalism in Poland. Special attention is paid to the role of elites in shaping a public discourse which legitimized the significant pauperization in society […]

czytaj

The desire for fullness.

The fantasmatic logic of modernization discourses in the turn of the 19th century in Łódź Agata Zysiak* Summary: The tension inherent in the desire to be modern appeared with all its strength in the discourses surrounding an alien, rapidly developing industrial center in the middle of the rural Kingdom of Poland – the city of Łódź,. […]

czytaj

Modernizacja mas.

Moment polityczny i dyskurs endecji w okresie rewolucji 1905-1907 Wiktor Marzec* Abstrakt: Artykuł rozważa zmianę w endeckim dyskursie politycznym w okresie rewolucji 1905–1907. Podejmuję w nim analizę zmiany stosunku do „mas”. Wizję modernizacji mas traktuję jako specyficzną formę dyskursu nowoczesności – reakcję na niezdeterminowanie, nieadekwatność politycznych instytucji i języków i gwałtowne rozszerzenie realnego uczestnictwa politycznego. […]

czytaj