Współpracują

Luis Martínez Andrade (ur.1981) – socjolog, doktorant w Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu, obecnie mieszka w Brukseli. Publikował artykuły naukowe m.in. w Meksyku, Brazylii, Argentynie, Wenezueli, Kolumbii, Kanadzie, Francji, Polsce i na Kubie. W 2009 r. zdobył pierwszą nagrodę w międzynarodowym konkursie eseistycznym „Myśleć pod prąd”, zaś jego książka „Religión sin redención. Contradicciones sociales y sueños despiertos en América Latina” (2010) wkrótce ukaże się po polsku w Bibliotece Le Monde Diplomatique. Meksykanin przełamujący główny stereotyp o latynosach: nie tańczy.

Jakub Piotr Barszczewski (ur. 1990) – doktorant UwB, absolwent socjologii,  student filozofii, tłumacz. Interesuje się filozofią społeczną, teorią krytyczną i   krytycznymi nurtami w socjologii, zwłaszcza socjologią publiczną. Członek   redakcji polskiej edycji kwartalnika „Global Dialogue”. Współpracownik   Codziennika Feministycznego. Publikował w „Nowej Krytyce”. Czas wolny   spędza na nauce mniej lub bardziej egzotycznych języków.

Ela Dajksler (ur. 1981)  antropolożka kulturowa, redaktorka, graficzka DTP. Poprawia, projektuje i łamie. Współpracuje z wydawnictwami naukowymi i organizacjami pozarządowymi, m.in. Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Ostatnio szczególnie interesuje się ekologią głęboką i utopijnymi projektami architektonicznymi. Zafascynowana prozą Mariana Pankowskiego. Cyklistka.

Anna Dzierzgowska – nauczycielka, feministka. Uczy historii w Wielokulturowym Liceum Humanistycznym im. Jacka Kuronia, współtworzy Społeczny Monitor Edukacji.

Jason Francis McGimsey (ur. 1981) – pisarz, tłumacz i działacz, obecnie mieszkający w Paryżu. W ciągu ostatnich 10 lat blisko współpracował z różnymi niezależnymi grupami w Europie, zwłaszcza z Uninomade 2.0, Edu-Factory i Through Europe. Jest koordynatorem odbywającego się w Paryżu seminarium Du Public au Commun. Wśród jego ostatnich tłumaczeń europejskiej teorii politycznej znajdują się: Towards a Global Autonomous University (2009), The Global Economic Crisis. Financial Markets, Social Struggle, and New Political Scenarios (2010), a także autorstwa Christiana Marazziego The Violence of Financial Capitalism: New Edition (2011) oraz Western Political Thought and Disobedience: A Genealogy Raffaele’a Laudaniego (zapowiedź). Prowadzi bloga Tragicoptimist.

Piotr Kozak (ur. 1983) – filozof i tłumacz, doktorant UW; publikował m.in. w pismach „Diametros”, „Estetika”, „The Central European Journal of Aesthetics”, „Nowa Krytyka”. W swojej pracy doktorskiej zajmuje się badaniem filozoficznych

podstaw nowożytnego projektu estetyki.

Piotr Kowzan (ur. 1978) – pedagog, ekonomista, doktorant na Wydziale Nauk Społecznych, asystent w Zakładzie Dydaktyki Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą: pedagogicznych aspektów zadłużenia, uczenia się w ruchach społecznych, migracji i międzykulturowości, porównywania systemów pomocy społecznej, oraz szeroko rozumianej edukacji dorosłych. Współredaktor książek: Education at the Junction of Cultures (2008) oraz Oblicza biedy we współczesnej Polsce (2011). Współzałożyciel Koła Naukowego „Na Styku” oraz członek stowarzyszenia o tej samej nazwie. A mógł być listonoszem w pewnym niedalekim kraju, gdzie w czasie wolnym malowałby obrazy.

Wojciech Kuśmierek  (ur. 1981) – Z wykształcenia psycholog, specjalizuje się w interakcji człowiek-komputer. Pracuje jako user-experience designer w Samsungu. Odpowiada za przygotowanie wersji Praktyki Teoretycznej na czytniki e-booków.

Maciej Mikulewicz (ur. 1986) – absolwent filologii polskiej na UAM. Zajmuje się współczesną polską i czeską prozą. Okazjonalny felietonista „Praktyki Teoretycznej”. Tłumaczy z angielskiego i czeskiego. Obecnie pracuje w redakcji „Przeglądu Ekonomicznego”. Członek Fundacji „ZaCzyn”.

Maciej Mikulewicz (ur. 1986) – absolwent filologii polskiej na UAM. Zajmuje się współczesną polską i czeską prozą. Okazjonalny felietonista „Praktyki Teoretycznej”. Tłumaczy z angielskiego i czeskiego. Obecnie pracuje w redakcji „Przeglądu Ekonomicznego”. Członek Fundacji „ZaCzyn”.

Tomasz Leśniak (ur. 1985) – absolwent socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiuje Ideologię i Analizę Dyskursu w University of Essex. Współpracuje z klubem Krytyki Politycznej w Krakowie. Interesuje się poststrukturalistyczną teorią dyskursu, polityką edukacyjną i naukową oraz procesami mobilizacji politycznej. Aktualnie pisze pracę magisterską poświęconą przekształceniom polityki szkolnictwa wyższego w Polsce. Współtłumaczył Carl Schmitt. Wyzwanie polityczności, red. Chantal Mouffe (2011).

Bartosz Ślosarski (ur. 1993) – student Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UAM. Publikował w „Bez dogmatu”, „Znaku”, „Le monde Diplomatique”, „Praktyce Teoretycznej”. Interesuje się marksizmem autonomistycznym i ruchem occupy , ruchami studenckimi.

Oskar Szwabowski (ur. 1981) – absolwent filozofii na Uniwersytecie Szczecińskim, obecnie doktorant w Instytucie Pedagogiki US. Prowadzi zajęcie w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum. Publikował m.in. w Przegląd Anarchistyczny, Szkice Humanistyczne, Przegląd Humanistyczny (CB), Hybris. Poza pracą akademicką, zajmuje się produkcją opowiadań (m.in. zbioru Opowiadania z ulicy Alexandros Grigoropoulos, czy w ramach self-publishingu, mini-powieści Homo socre oraz opowiadania z gatunku s-f, „pod rozbitym krążownikiem„) i rymowanek (w tym tomik Cień Freuda) Z zamiłowania lewacki terrorysta, obecnie w uśpieniu.

Bartosz Wójcik – filozof, asystent w Zakładzie Filozofii Polityki w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Przygotowuje doktorat poświęcony filozofii społecznej Hegla interpretowanej w perspektywie materializmu dialektycznego. Do jego zainteresowań badawczych należą przede wszystkim: filozofia spekulatywna, marksistowska dialektyka, psychoanaliza, współczesne teorie krytyczne, nowy materializm i społeczna historia idei.

Eliasz Robakiewicz – filozof, doktorant w Zakładzie Filozofii Społecznej IF UW. Przygotowuje rozprawę dotyczącą początków kapitalizmu oraz zagadnienia reprodukcji społecznej. 

Anna Piekarska –  studentka prawa i filozofii w ramach MISH na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się filozofią polityki oraz krytyczną teorią prawa.

Jakub Krzeski – student Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UW, w ramach których studiuje filozofię i kulturoznawstwo. Interesuje się przede wszystkim marksizmem postoperaistycznym i społeczną myślą nowożytną.

Agnieszka Kowalczyk – doktorantka w Instytucie Filozofii UAM. Studiowała filozofię (spec. komunikacja społeczna) i kulturoznawstwo. Zajmuje się krytycznymi studiami nad zwierzętami, ekofeminizmem, feminizmem materialistycznym, socjologią wiedzy, społecznymi studiami nad nauką. Teorię z praktyką łączy w pracy edukacyjnej, prowadząc m.in. warsztaty genderowe. Ostatnio szczególnie interesuje się problemem zaangażowania badaczy/badaczek oraz posthumanistycznym i ekofeministycznym czytaniem Marksa.

Share This