Redaktorki afiliowane

Bartłomiej Błesznowski – historyk idei i socjolog wiedzy, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Łącząc nauki społeczne z filozofią, zajmuje się współczesną myślą polityczną inspirowaną poststrukturalizmem, historią polskiego kooperatyzmu oraz badaniami biograficznymi nad dziedzictwem „warszawskiej szkoły historii idei”. Razem z prof. Marcinem Królem prowadził serię wydawniczą „Genealogia współczesności. Historia idei w Polsce 1815-1939”, zaś wraz z dr Aleksandrą Bilewicz przygotowuje serię publikacji poświęconych tradycji i aktualności idei kooperatyzmu. Jest także współtwórcą czterech projektów naukowych finansowanych z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki oraz społecznej inicjatywy badawczej „Laboratorium kooperacji”. Redagował i współredagował książki: Michel Foucault, Kim Pan jest, Profesorze Foucault? Debaty, rozmowy, polemiki (Kraków 2013), wybór tekstów pt. Kooperatyzm, spółdzielczość, demokracja (Warszawa 2014), który w 2017 roku ukażę się nakładem holenderskiego wydawnictwa Brill, opublikował także monografię Batalia o człowieka. Genealogia władzy Michela Foucaulta jako próba wyzwolenia podmiotu (Warszawa 2009). We współpracy z wiedeńskim Instytutem Nauk o Człowieku (wraz z prof. Marcinem Królem i Adamem Puchejdą) opublikował kompendium pt. Genealogy of Contemporaneity. A History of Ideas in Poland 1815–1939

Katarzyna Czeczotliteraturoznawczyni, feministka, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN. Zajmuje się literatura i kulturą wizualną od Rewolucji Francuskiej do czasów współczesnych. Recenzje i artykuły publikowała m.in. w „n.paradoksie”, „Tekstach Drugich”, „Widoku”, „Notatniku Teatralnym”, „Czasie Kultury”, „Res Publice Nowej”. Współredaktorka „Encyklopedii Gender” (2014), autorka książki „Ofelizm. Romantyczne zawłaszczenia, feministyczne interwencje”.

 

Paweł Kaczmarski  – krytyk literacki, najchętniej pisze o nowej poezji. Mieszka we Wrocławiu. Publikował m.in. w „Odrze”, „Twórczości”, „Tyglu Kultury”, „Stronach”, „FA-arcie”. Lubi być w mniejszości: sympatyzuje z komunistami wśród socjalistów, z anarchistami wśród komunistów i z socjalistami wśród anarchistów. Do tego katolik.

 

Gabriel Klimont – student historii i filozofii w ramach MISH UW. Zajmuje się emancypacyjną historą idei i metodologią historii,   przechwytywaniem Tukidydesa z rąk konserwatystow oraz marksizmem. Bada ludzi luźnych z konca XVIII wieku i władzę,  ktora próbowała z nimi walczyć. Tłumacz i nauczyciel. 

 

 

 

Piotr Kuligowski – dziewiętnastowiecznik, historyk myśli politycznej, doktorant w Zakładzie Myśli i Kultury Politycznej Instytutu Historii UAM. Zainteresowania badawcze oscylują wokół historii polskiej myśli socjalistycznej i utopijnej, konstruowania podmiotowości politycznej, idei wspólnoty, jak również historii ruchów rewolucyjnych. Ponadto zajmuję się procesami narodotwórczymi i kształtowaniem się opinii publicznej. Na peryferiach zainteresowań mieści się również historia pojęć. Gościł na łamach m.in. „Dziennika Trybuna”, „Nowego Obywatela”, „Tygodnika Przegląd” i „Le Monde diplomatique – edycja polska”.

 

Łukasz Moll – ukończył na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach politologię, gdzie finalizuje studia z socjologii-studiów miejskich, a także przygotowuje doktorat z filozofii. Działa w Partii Razem. Nie jest pewien, czy w świecie nauk społecznych zagnieździł się z politycznej potrzeby, czy też – wprost przeciwnie – do świata polityki trafił, by połączyć teorię z praktyką. W pracach dyplomowych zajmował się: krytyką neoliberalizmu, analizą aktualnej fazy globalnego kapitalizmu z perspektywy współczesnej myśli marksistowskiej oraz problematyką miejskich dóbr wspólnych. Chociaż czasem wydaje mu się, że jest trochę „slow life” – bez samochodu, podrózy lotniczych, mobilnego Internetu, mięsa i stałej pracy najemnej itp. – to chyba jednak bardziej jest prekariuszem (do pewnego stopnia na własne życzenie… ale tylko do pewnego stopnia).

 

Bartosz Wójcik – filozof, asystent w Zakładzie Filozofii Polityki w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Przygotowuje doktorat poświęcony filozofii społecznej Hegla interpretowanej w perspektywie materializmu dialektycznego. Do jego zainteresowań badawczych należą przede wszystkim: filozofia spekulatywna, marksistowska dialektyka, psychoanaliza, współczesne teorie krytyczne, nowy materializm i społeczna historia idei.

 

 

Agata Zysiak – socjolożka, adiunkt w Instytucie Studiów Społecznych UW, zajmuje się socjologią historyczną i badaniami biograficznymi, autorka książki „Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście” (Nomos, 2016). Stypendystka m.in. Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie, Uniwersytetu Michigan w Ann Arbor i Wolnego Uniwersytetu Berlina.Obecnie prowadzi badania porównawcze przemian klasy robotniczej w miastach poprzemysłowych w Polsce i USA.

 

Share This