Informacje ogólne

Nazwa: Praktyka Teoretyczna
ISSN: 2081-8130

Pismo naukowe dostępne on-line, poświęcone filozofii polityki i krytycznym naukom społecznym
Język: polski, angielski

Punkty: 10 (zgodnie z wykazem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 01.26.2017)

Częstotliwość wydawania: 4 numery rocznie (kwartalnik)

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie on-line publikowane na stronie http://pressto.amu.edu.pl/index.php/prt

Wydawca: Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

Redaktor naczelny: Krystian Szadkowski

Zespół redakcyjny: Eric Blanc, Joanna Bednarek, Mateusz Janik, Piotr Juskowiak, Mateusz Karolak, Agnieszka Kowalczyk, Jakub Krzeski, Wiktor Marzec, Łukasz Moll, Anna Piekarska, Kamil Piskała, Michał Pospiszyl, Mikołaj Ratajczak, Paul Rekret, Eliasz Robakiewicz, Krystian Szadkowski, Maciej Szlinder, Anna Wojczyńska, Bartosz Wójcik

Redaktorzy i redaktorki językowi:
•    w zakresie języka polskiego – Anna Wojczyńska (dr filologii polskiej), Uniwersytet Wrocławski, Joanna Bednarek (dr filozofii), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Dawid Kujawa (mgr filologii polskiej), Uniwersytet Śląski
•    w zakresie języka angielskiego – Jason Francis McGimsey (native speaker), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Centre Pierre-Mendès-France, Steven Corcoran (native speaker), Berlin

Korekta: Anna Wojczyńska, Joanna Bednarek, Dawid Kujawa
Korekta tekstów angielskojęzycznych: Jason Francis McGimsey, Steven Corcoran
Korekta tekstów włoskojęzycznych: Loris Narda

Szczegóły procedury recenzyjnej znajdują się [tutaj].

Indeksowanie:

Praktyka Teoretyczna jest indeksowana w następujących bazach informacji naukowej:

BazHum

DOAJ

CEEOL

CEJSH

ARIANTA

ERIH PLUS

Dane dotyczące poszczególnych artykułów są sukcesywnie dodawane. Niebawem zindeksowane będą wszystkie artykuły z dotychczasowych numerów czasopisma. Trwają starania o uwzględnienie czasopisma także w bazach:

Philospher’s Index

Scopus

Share This