PT 1(7)/2013

Praktyka Teoretyczna nr 1(7)/2013

Nowe Otwarcie Uniwersytetu


 

Od redakcji, s. 9


REDEFINICJE UNIWERSYTETU

Michael Burawoy, Redefinicja publicznego uniwersytetu: ramy analityczne, s. 13 abstrakt

Pierre Bourdieu, Homo Academicus. Posłowie – Dwadzieścia lat później, s. 31 abstrakt

Anna Zofia Jaksender, Idea współczesnego uniwersytetu jako idea działania bezwarunkowego?, s. 51

Jacques Derrida, Uniwersytet bezwarunkowy, s. 57 abstrakt

 

 

NOWE OTWARCIE UNIWERSYTETU

Piotr Szenajch, Magdalena Małecka, Katarzyna Suwada, Nowe otwarcie uniwersytetu – wprowadzenie do tekstów rozproszonych, s. 63

Uniwersytet w kryzysie – z Michaelem Burawoyem rozmawia Anna Szołucha, s. 73 abstrakt

Krzysztof Czarnecki, Nowe Zarządzanie Publiczne a reforma szkolnictwa wyższego w Polsce,s. 85 abstrakt

Marta Zimniak-Hałajko, Wokół reformy. Szkolnictwo wyższe w polskim dyskursie prasowym, s. 107 abstrakt

Oskar Szwabowski, Krytyka „oficjalnej krytyki” neoliberalnych reform w szkolnictwie wyższym, s. 143 abstrakt

VARIA

Andrzej W. Nowak, Demokratyzowanie czy neoluddyzm – reforma uniwersytetu wobec wyzwań technonauki, s. 169 abstrakt

Piotr Kowzan , Krytyczna czy bankowa? Edukacja ekonomiczna na uniwersytecie i poza nim, s. 195 abstrakt

Ana Sofia Ribeiro , “Life is a struggle and we have to keep on fighting”: first generation students in Portugal in the age of economic crisis, s. 219 abstrakt

Adam Wright, The school as an arena of political contestation: education policy from a post-Marxist perspective, s. 241 abstrakt

 


RECENZJE

Michał Pospiszyl, Tylko Stalin może nas wyzwolić? (recenzja książki: B. Kagarlicki, Imperium peryferii: Rosja i system światowy, tłum. Ł. Leonkiewicz, B. Szulęcka, Warszawa 2012), s. 267

Katarzyna Wejman, Podmiot złotego wieku (recenzja książki: M. Foucault, Hermeneutyka podmiotu, tłum. M. Herer, Warszawa 2012), s. 277

Monika Popow, Negocjowanie ze strukturami przemocy (recenzja książki: G. Ch. Spivak, Strategie postkolonialne, tłum. A. Górny, M. Kropiwnicki, J. Majmurek, Warszawa 2011), s. 287

Rafał Chabowski, Wychodząc poza jedność Nauki (recenzja książki: Ł. Afeltowicz, Modele, artefakty, kolektywy. Praktyka badawcza w perspektywie współczesnych studiów nad nauką, Toruń 2012), s. 297

Krystian Szadkowski, Kto i jak pracuje na uniwersytecie? (recenzja książki: M. Bousquet, How the University Works: Higher Education and the Low-Wage Nation, New York and London 2008, s. 305

Bartosz Ślosarski, Między exodusem a emancypacją (recenzja książki: red. M. Trawińska i M. Maciejewska, Uniwersytet i emancypacja. Wiedza jako działanie polityczne – działanie polityczne jako wiedza, Wrocław 2012), s. 319