Ankiety


Gigi Roggero – Towards the institutions of the common

The political project of instituting the common, which we develop in this book, cuts diagonally across these false alternatives – neither private nor public, neither capitalist nor socialist – and opens a new space for politics.1. This short sentence in the preface – with its suggestive title, The Becoming Prince of the Multitude – Michael…

Gigi Roggero – W stronę instytucji dobra wspólnego

Rozwijany przez nas w tej książce polityczny projekt tworzenia instytucji dobra wspólnego przecina diagonalnie te fałszywe alternatywy – nie opowiada się ani za tym, co prywatne, ani za tym, co publiczne, ani za kapitalizmem, ani socjalizmem – otwierając nowe przestrzenie dla polityki.1 To krótkie zdanie ze wstępu o bardzo sugestywnym tytule Wielość staje-się-księciem – w…