PT 3(21)/2016

Praktyka Teoretyczna 3(21)/2016

Migracje, granice i sprzeczności kapitalizmu

Redaktor numeru: Mateusz Karolak

 

Praktyka Teoretyczna, Migracje, granice i sprzeczności kapitalizmu

 

BIOPOLITYKA GRANIC

Łukasz Moll, To nie my przekroczyliśmy granicę, to ona przecięła nas. Biopolityka europejskiego reżimu migracyjnego.

Agnieszka Radziwinowiczówna, Doświadczenie deportacji: Przemoc orężem suwerenności

 

MOBILNOŚĆ PRACY

Sandro Mezzadra, Co jest stawką mobilności pracy? Granice, migracje, współczesny kapitalizm

Nina Sahraoui, Prekarność ciała i umysłu w pracy opiekuńczej – feministyczna analiza prekarnego zatrudnienia oraz pracy reprodukcyjnej migrantek

 

POTENCJAŁ REDEFINICJI

Dawid Kujawa, Umknąć pochwyceniu. Co schizoanaliza oferuje teorii migracji?

New Keywords Collective, Europa/Kryzys: nowy słownik „kryzysu” „Europy” i w „Europie”

 

VARIA: AKTUALNOŚĆ BOURDIEU

Loïc Wacquant, Zwięzła genealogia i anatomia habitusu

Loïc Wacquant, Aksu Akçaoğlu, Praktyka i władza symboliczna u Bourdieu: spojrzenie z Berkeley

 

ARTYKUŁY RECENZYJNE

Piotr Skalski, Bartosz Wójcik, Denologia. Słowo wstępne

Piotr Skalski, Demokryt i zasada nieokreśloności

Bartosz Wójcik, Fragmenty denologii Slavoja Žižka