PT 1(11)/2014

Praktyka Teoretyczna nr 1(11)/2014

Socjologia literatury


 

Zamiast wstępu: Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu

 

 SOCJOLOGIA LITERATURY

Piotr Sobolczyk, The Anxiety of Social Influence, morehide

Paweł Wolski, Who Needs Holocaust Studies? Writing Structurally, Reading Corporeally, moreukryj

Marta Koronkiewicz, Does this poem work (for you)? Irony, possibility and work in Adrienne Rich’s and Franco Berardi’s critical thought, more hide

Paweł Kaczmarski, A few notes on the contemporary common reader, morehide

Stanley Bill, W poszukiwaniu autentyczności: kultura polska i natura teorii postkolonialnej, morehide

 

VARIA

Paweł Szelegieniec, Między kapitalizmem a socjalizmem. Marksistowska teoria okresu przejściowego, więcejukryj

Bartosz Mika, Postkapitalizmy czy kapitalizm 2.0? Pracownicy wiedzy w kapitalizmie kognitywnym,   więcejukryj

Cezary Rudnicki, Dyscyplina a reżym. O maszynach, które zniewalają/wyzwalają ciało, więcej ukryj

Piotr Sadzik, Czy można mówić o tym, o czym mówić nie można? Analiza kategorii archiwum jako figury władzy w pismach Michela Foucaulta, więcej

 

ukryj

RECENZJE I POLEMIKI

Andrzel Leder, Sprawa doświadczeń, czyli odpowiedź Pospiszylowi i Sowie

Tomasz Falkowski, Wymazywanie mediacji. O Nadziei Pandory Brunona Latoura


 

Artykuły z części Socjologia Literatury zostały pierwotnie przedstawione podczas odbywającej się w dniach 28-29 października 2013 w Krakowie konferencji Writing Literature, Reading Society. Power, Politics and Economy in Contemporary Literary Production. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu naukowego Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Piere’a Bourdieu realizowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2011/01/D/HS2/05129

 

Share This