PT 1(7)/2013

Praktyka Teoretyczna nr 1(7)/2013

Nowe Otwarcie Uniwersytetu


 

Od redakcji, s. 9


REDEFINICJE UNIWERSYTETU

Michael Burawoy, Redefinicja publicznego uniwersytetu: ramy analityczne, s. 13 abstraktukryj

Pierre Bourdieu, Homo Academicus. Posłowie – Dwadzieścia lat później, s. 31 abstraktukryj

Anna Zofia Jaksender, Idea współczesnego uniwersytetu jako idea działania bezwarunkowego?, s. 51

Jacques Derrida, Uniwersytet bezwarunkowy, s. 57 abstraktukryj

 

 

NOWE OTWARCIE UNIWERSYTETU

Piotr Szenajch, Magdalena Małecka, Katarzyna Suwada, Nowe otwarcie uniwersytetu – wprowadzenie do tekstów rozproszonych, s. 63

Uniwersytet w kryzysie – z Michaelem Burawoyem rozmawia Anna Szołucha, s. 73 abstraktukryj

Krzysztof Czarnecki, Nowe Zarządzanie Publiczne a reforma szkolnictwa wyższego w Polsce,s. 85 abstrakt ukryj

Marta Zimniak-Hałajko, Wokół reformy. Szkolnictwo wyższe w polskim dyskursie prasowym, s. 107 abstraktukryj

Oskar Szwabowski, Krytyka „oficjalnej krytyki” neoliberalnych reform w szkolnictwie wyższym, s. 143 abstraktukryj

VARIA

Andrzej W. Nowak, Demokratyzowanie czy neoluddyzm – reforma uniwersytetu wobec wyzwań technonauki, s. 169 abstraktukryj

Piotr Kowzan , Krytyczna czy bankowa? Edukacja ekonomiczna na uniwersytecie i poza nim, s. 195 abstraktukryj

Ana Sofia Ribeiro , “Life is a struggle and we have to keep on fighting”: first generation students in Portugal in the age of economic crisis, s. 219 abstraktukryj

Adam Wright, The school as an arena of political contestation: education policy from a post-Marxist perspective, s. 241 abstraktukryj

 


RECENZJE

Michał Pospiszyl, Tylko Stalin może nas wyzwolić? (recenzja książki: B. Kagarlicki, Imperium peryferii: Rosja i system światowy, tłum. Ł. Leonkiewicz, B. Szulęcka, Warszawa 2012), s. 267

Katarzyna Wejman, Podmiot złotego wieku (recenzja książki: M. Foucault, Hermeneutyka podmiotu, tłum. M. Herer, Warszawa 2012), s. 277

Monika Popow, Negocjowanie ze strukturami przemocy (recenzja książki: G. Ch. Spivak, Strategie postkolonialne, tłum. A. Górny, M. Kropiwnicki, J. Majmurek, Warszawa 2011), s. 287

Rafał Chabowski, Wychodząc poza jedność Nauki (recenzja książki: Ł. Afeltowicz, Modele, artefakty, kolektywy. Praktyka badawcza w perspektywie współczesnych studiów nad nauką, Toruń 2012), s. 297

Krystian Szadkowski, Kto i jak pracuje na uniwersytecie? (recenzja książki: M. Bousquet, How the University Works: Higher Education and the Low-Wage Nation, New York and London 2008, s. 305

Bartosz Ślosarski, Między exodusem a emancypacją (recenzja książki: red. M. Trawińska i M. Maciejewska, Uniwersytet i emancypacja. Wiedza jako działanie polityczne – działanie polityczne jako wiedza, Wrocław 2012), s. 319

Share This