PT 5/2012

 

Praktyka Teoretyczna nr 5/2012

Logika Deleuze’a – próba demontażu

Plik z całym numerem  

 

 

Redakcja Praktyki Teoretycznej, Logika snu: sens i neoliberalizm, s. 7


LOGIKA DELEUZE’A

Mateusz Falkowski, Wstęp: Czas Logiki sensu, s. 13

Jakub Tercz, Architektonika Logiki sensu Deleuze’a, s. 17 abstraktukryj

Michał Gusin, Logika sensu: Deleuze’a wprowadzenie do psychoanalizy, s. 33 abstraktukryj

Joanna Bednarek, Logika sensu: najbardziej lacanowska z książek Deleuze’a?, s. 49 abstraktukryj

Michał Herer, Od ontologii do etyki wydarzenia, s. 69 abstraktukryj

Andrzej Leder, Logika sensu, logika traumy. Uwagi do lektury Gilles’a Deleuze’a, s. 83 abstraktukryj

Jacek Dobrowolski, Noologia radykalnej bezbożności (o Logice sensu Deleuze’a), s. 97 abstraktukryj


VARIA


Marksizm aleatoryczny

G.M. Goshgarian, Wstępne uwagi o Sur la genèse, s. 111

Louis Althusser, O genezie , s. 117


Antropologia neoliberalizmu

Praktyka Teoretyczna, Wprowadzenie do dyskusji o historycznej antropologii faktycznie istniejącego neoliberalizmu, s. 125

Loïc Wacquant, Trzy kroki w stronę historycznej antropologii faktycznie istniejącego neoliberalizmu, s. 129 abstraktukryj

Jan Sowa, An Unexpected Twist of Ideology. Neoliberalism and the Collapse of the Soviet Bloc, s. 153 abstrakt ukryj


Meandry polityki klasowej

Henri Lefebvre, Prawo do miasta, s. 183 abstraktukryj

David Harvey, Stosunki klasowe, sprawiedliwość społeczna i polityka różnicy, s. 199 abstraktukryj

Joanna Bednarek, Praca biopolityczna i nowy skład klasowy. Pragnienie-produkcja i żywa praca 2 – Hardt i Negri, s. 233 abstraktukryj


RECENZJE

Piotr Kowzan, Pierwszych pięć tysięcy lat długu Davida Graebera (recenzja książki D. Graeber, Debt: The First 5000 Years, New York 2011, s. 544), s. 255

Maciej Szlinder, Zysk i zbrojenia (recenzja książki Ch. Harman, Kapitalizm zombi: globalny kryzys i aktualność myśli Marksa, tłum. H. Jankowska, Warszawa 2011, s. 563), s. 267

Karol Templewicz, Czego uczy Strefa? (recenzja książki B. Buden, Strefa przejścia. O końcu postkomunizmu, przeł. M. Sutowski, Warszawa 2012, s. 192), s. 279

Jadwiga Zimpel, Perspektywa roku namiotowych miast (recenzja książki Coś, które nadchodzi. Architektura XXI wieku, red. B. Świątkowska, Warszawa 2012, s. 363), s. 289

Michał Pospiszyl, Teologia peryferii (recenzja książki L. Martinez Andrade, Ameryka Łacińska Religia bez odkupienia. Teologia wyzwolenia i opór ludów Ameryki Łacińskiej wobec kolonializmu i kapitalizmu, tłum. Z. M. Kowalewski, Warszawa 2012, s. 183), s. 301

 

Share This