PT 4/2011

 

Praktyka Teoretyczna nr 4

Wokół Rzeczy-pospolitej

Plik z całym numerem

 

 

Redakcja Praktyki Teoretycznej, Wstęp, s.6


Rzecz-pospolita i demokracja

 

Antonio Negri, W poszukiwaniu Rzeczy-pospolitej, s.11 abstraktukryj

Joanna Bednarek, Jak możliwa jest absolutna demokracja? s.19 abstraktukryj

Mateusz Janik, Alternowoczesność: genealogie komunizmu w trylogii Hardta i Negriego, s.33 abstraktukryjDobro wspólne i różnica

 

Antonio Negri, Wokół dobra wspólnego (wywiad), s.47 abstraktukryj

Gigi Roggero, Pięć tez o dobru wspólnym, s.69 abstraktukryj

Anna Curcio, Przekładanie różnic na to, co wspólne, s.85 abstraktukryj


Krytyki

 

Ewa Majewska, Potwory – próba feministycznej lektury Rzeczy-pospolitej Hardta i Negriego, s.103

abstraktukryj

David Harvey, Analiza Rzeczy-pospolitej, s.113 abstraktukryj

Michael Hardt, Antonio Negri, Odpowiedź Davidowi Harveyowi, s.127 abstraktukryjAnkieta

Wprowadzenie s.137

Sandro Chignola, Program polityczny dla dwudziestego pierwszego wieku, s.139

Alvaro Reyes, O Rzeczy-pospolitej i nierozwiązanych sprzecznościach, s. 143

Matteo Pasquinelli, Widma tego, co wspólne, oraz diagram wartości, s.147

Sandro Mezzadra, Kartografie anty- i alternowoczesności, s. 153

Anna Curcio, Krótka uwaga odnośnie różnic i tego, co wspólne, w Rzeczy-pospolitej, s.159

Jason Francis McGimsey, O co walczymy?, s.163

Gerald Raunig, Rzecz-pospolita. Nowe maszyny tego, co wspólne, s.165

Gigi Roggero, W stronę instytucji dobra wspólnego, s.169


Varia

 

Michał Kozłowski, Foucault czyta Marksa. Marks czyta Foucaulta, s.177 abstraktukryj

Wiktor Marzec, Poststrukturalistyczna teoria dyskursu i empiryczne badania społeczne, s. 185 abstraktukryj


Recenzje i omówienia

 

Joanna Bednarek, Utopia? Tak poproszę!, s.201

Wiktor Marzec, Utopia popularna. Kilka uwag o książce Tomasza Majewskiego, s.209


 

 
Share This