PT 2/2011 i PT 3/2011

Plik z oboma numerami

Praktyka Teoretyczna 2/2011

Biopolityka

Wstęp – Zespół Praktyki Teoretycznej s. 6

Wprowadzenie/Podstawy

Thomas Lemke
Analityka biopolityki. Rozważania o przeszłości i teraźniejszości spornego pojęcia s. 11

Maurizio Lazzarato
Nowa definicja pojęcia „biopolityki” s. 27

Władza nad życiem

Szymon Wróbel
Biopolityka indywidualna a biopolityka państwowa s. 39

Bezpieczeństwo a wydarzenie. Wywiad z Maurizio Lazzarato przeprowadzony przez Collectivo Situaciones s. 51

Wiktor Marzec Agata Zysiak
Młyn biopolityki. Topografie władzy peryferyjnego kapitalizmu na łódzkim osiedlu robotniczym s. 65

Mateusz Falkowski
O życiu, umysłach i materii – dokąd sięga biopolityka? s. 87

 

Praktyka Teoretyczna nr 3/2011

Metropolia czy biopolis?

Michael Hardt Antonio Negri
Metropolia s. 97

Piotr Juskowiak
Kto ma prawo do biopolis? Agamben, Negri i spór o metropolię s. 107

Bülent Diken
Od obozów dla uchodźców do osiedli grodzonych.Biopolityka i koniec miasta s. 126

Marcello Tarì
20 tez o obaleniu metropolii s. 141

Perspektywy biopolityki

Arkadiusz Żychliński
Wychowanie do niedojrzałości albo od biopolityki do psychowładzy s. 151

Joanna Bednarek
Życie jako moc deterytorializacji (Pragnienie-produkcja i żywa praca I – Deleuze i Guattari) s. 161

Mikołaj Ratajczak
Poza paradygmat immunizacji: biopolityka w projekcie filozoficznym Roberta Esposito s. 173

Nikolas Rose
Polityka życia samego s. 187

Share This