PT 1/2010

Praktyka Teoretyczna nr 1/2010

Wspólnota

Plik z całym numerem

 

Wstęp – Zespół Praktyki Teoretycznej s. 1

Wspólnota jako źródło cierpień

Maciej Szlinder
Jaka wspólnota? Pojęcie wspólnoty w dyskursie „Gazety Wyborczej” i „Rzeczpospolitej” 
s. 5

Ariel Modrzyk
Ku wspólnocie posttradycyjnej. Axel Honneth jako krytyk komunitariańskiej filozofii politycznej
s. 27

Iris Marion Young
Ideał wspólnoty i polityka różnicy
s. 41

Wspólnota i miasto

Piotr Juskowiak
Sztuka wspólnoty Krzysztofa Wodiczki. Wokół Projekcji Poznańskiej
s. 68

Wiktor Marzec
Polityka dla miast, miasta dla polityki. O możliwości (i konieczności) radykalnej polityki miejskiej
s. 81

Poszerzanie Wspólnoty

Marietta Radomska
Towards a Posthuman Collective: Ontology, Epistemology and Ethics
s. 94

Agnieszka Kowalczyk
Wspólnota poszerzona – spotkania ludzkich i pozaludzkich aktorów
s. 116

To, co wspólne i jego podmiot

Manifest: Wzmocnić to, co wspólne. Teraz! s. 137

Michael Hardt
Dobro wspólne a komunizm
s. 145

Mikołaj Ratajczak
Wielość: produkcja wspólnotowości
s. 159

Autorefleksja Uniwersytetu – Wspólnota

Research and Destroy
Communiqué z nieobecnej przyszłości – o kresie życia studenckiego
s. 190

Uniwersytet – Przestrzenie wspólnoty. Ankieta s. 203

Uniwersytet to akcelerator podziałów klasowych
– z Andrzejem W. Nowakiem rozmawia Krystian Szadkowski

Wspólnotowe eksperymenty w literaturze i sztuce

POEZJA

Jaś Kapela
Babcia s. 218
Oni s. 218

Andrzej Szpindler
: s. 219

Maciej Gierszewski
Widziałem s. 222
Piknik s. 223
Występek s. 224
#5 s. 225

Szczepan Kopyt
Youtube
s. 227

Jaś Kapela
Na czym polega Twoja lewicowość?
s. 231

Przez długi czas kładłem się spać pisemnie. Zbyt długi czas!
Z Grzegorzem Jankowiczem z  rozmawia Krystian Szadkowski s. 233

Share This