Zapraszamy na wykład From Operaismo to Post-operaismo. The History and Current Tendencies (dr Gigi Roggero)

oraz

dyskusję „Towards Autonomous Institutions of the Common”

 

24 X 2011 – Łódź, Świetlica Klubu Krytyki Politycznej, ul. Piotrkowska 101
lewa oficyna, I piętro

godz. 17.30 – dr Gigi Roggero – From Operaismo to Post-operaismo. The History and Current Tendencies
in Italian Marxism (wykład w jezyku angielskim)
godz. 18.15 – Dyskusja – Towards Autonomous Institutions of the Common.

Uczestnicy: dr Anna Curcio, Mikołaj Ratajczak, dr Gigi Roggero, Krystian Szadkowski
(dyskusja w języku angielskim)

dr Anna Curcio – obroniła doktorat na Wydziale Socjologii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Calabrii, członkini kolektywu Edu-factory oraz UniNomade. Aktywistka Knowledge Liberation Front. Jest autorką licznych artykułów i współautorką książki Precariopoli (2005), autorką La paura dei movimenti. Evento e genealogia di una mobilitazione (2006) oraz redaktorka tomu czasopisma Rethinking Marxism poświęconemu zagadnieniom dobra wspólnego. Zajmuje się historią operaismo, feminizmem włoskim, globalnymi ruchami pracowniczymi.
dr Gigi Roggero – badacz na Wydziale Polityki, Instytucji oraz Historii Uniwersytetu Bolońskiego. Jest działaczem kolektywów Edu-Factory oraz Uninomade, jest również zaangażowany w sieć Knolwdge Liberation Front oraz na stałe współpracuje z „Il Manifesto”. Pośród wielu opublikowanych przez niego książek znajdują się m.in. Intelligenze fugitive(2005), L’archivio postcoloniale (2008), and La produzione del sapere vivo (2009), The Production of Living Knowledge: The Crisis of the University and the Transformation of Labor in Europe and North America. (2011), La misteriosa curva della retta di Lenin. Per una critica dello sviluppo del capitalismo oltre i beni comuni (2011). Jest współautorem książek: Futuro anteriore (2002), Precariopoli (2005), oraz Gli operaisti (2005)

Krystian Szadkowski – doktorant IF UAM, badacz w Instytucie Badawczym Education Interational w Brukseli.

W tygodniu poprzedzającym dyskusję na stronie www.praktykateoretyczna.pl będziecie mogli znaleźć teksty dr Anny Curcio i dr Gigiego Roggero poświęcone operaistycznej metodologii współbadania, feminizmowi i kategoriom dobra wspólnego oraz instytucji dobra wspólnego.
  • Facebook
  • Twitter
Share This