Krótkie recenzje 9


Tomasz Orłowski – (Nie)stabilne fundamenty nowej oikodycei

Tomasz Orłowski – (Nie)stabilne fundamenty nowej oikodycei

Joseph Vogl. 2015. Widmo Kapitału. Tłum. Katarzyna Sosnowska. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.   Chociaż zupełnie nieracjonalne stanowisko Trojki zajęte w negocjacjach z greckim rządem nie napawa raczej optymizmem co do zmiany neoliberalnej polityki Unii Europejskiej w najbliższym czasie, to z umiarkowanym entuzjazmem traktować należy zmianę tonu części medialnej publicystyki. Symptomem pozytywnej zmiany może być też…

Tomasz Orłowski – Odnaleźć nić historii

Tomasz Orłowski – Odnaleźć nić historii

Emir Sader. 2015. Kret rewolucji. Drogi lewicy latynoamerykańskiej. Tłum. Paweł M. Bartolik, Jerzy P. Listwan. Warszawa: Książka i Prasa.   Wizerunek Ameryki Południowej, jaki utrwalił się w świadomości wielu ludzi Zachodu, przeważnie pomija bogatą i burzliwą historię tego regionu, która zdecydowała o jego współczesnym krajobrazie politycznym. Z książki Emira Sadera wyłania się tymczasem obraz tego…

Kamil Piskała – Od utopijnego myślenia do społecznej praktyki

Kamil Piskała – Od utopijnego myślenia do społecznej praktyki

Dariusz Brzeziński. 2015. Myślenie utopijne w teorii społecznej Zygmunta Baumana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Choć jeszcze w połowie lat dziewięćdziesiątych znany był w Polsce tylko stosunkowo nielicznej grupie badaczy społecznych i studentów socjologii, dziś Zygmunt Bauman jest jednym z najpopularniejszych rodzimych intelektualistów. Co więcej, uznać można go chyba za pierwszego w Polsce, wykreowanego przez media…

Bartosz Ślosarski – Badacz versus badani

Bartosz Ślosarski – Badacz versus badani

Adam Pomieciński. 2013. Alterglobaliści. Antropologia ruchu na rzecz sprawiedliwości społecznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznański antropolog Adam Pomieciński w 2013 roku opublikował autorską monografię poświęconą ruchowi na rzecz sprawiedliwości społecznej, który rozpoczął swoją działalność w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku i wyczerpał się wraz z nastaniem nowego cyklu walk (spod znaku Occupy!) po kryzysie…