Krótkie recenzje 7


Michał Herer – Foucault: Historiozofia zdarzenia

Michał Herer – Foucault: Historiozofia zdarzenia

Tomasz Falkowski. 2014. Foucault: historiozofia zdarzenia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Niewielu było filozofów bardziej obdarzonych zmysłem historycznym niż Michel Foucault. Przez „zmysł historyczny” rozumieć należy przy tym, za Nietzschem, nie tyle zainteresowanie dziejami w ogóle, lecz specyficzną zdolność mierzenia się ze zdarzeniami w ich przypadkowości i rozproszeniu, a zarazem podążania za ich immanentną, materialną logiką.…

Łukasz Moll – Peryferia pod symboliczną zasłoną ponowoczesności

Łukasz Moll – Peryferia pod symboliczną zasłoną ponowoczesności

Mirosława Marody. 2014. Jednostka po nowoczesności: perspektywa socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. O Mirosławie Marody było ostatnio głośno po tym, jak stanęła do walki wyborczej o stanowisko prezeski Polskiej Akademii Nauk. Socjolożka, która w latach 2011–2014 była jedyną kobietą w Prezydium PAN, odważnie zapowiedziała, że jeśli zostanie wybrana, to zakwestionuje „utylitarną wizję nauki, usługową rolę…

Ewa Majewska – Subiektywnie o negatywności. Czy możliwa jest historia bez porażki?

Ewa Majewska – Subiektywnie o negatywności. Czy możliwa jest historia bez porażki?

Sebastian Michalik. 2014. Przemoc i mowa w nowoczesnej myśli społecznej. Przyczynek do pojęcia negatywności politycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. W pękniętym na dwie nierówne połówki liberalnego konserwatyzmu i konserwatywnego neoliberalizmu świecie polskiej polityki książka, której autor próbuje na pytanie o istotę polityczności odpowiedzieć z pozycji lewicowych, wydawać się musi aberracją, wyjątkiem w stanie, jak określił…

Oskar Szwabowski – Deindywiduacja jako nowa perspektywa?

Oskar Szwabowski – Deindywiduacja jako nowa perspektywa?

Marek Krajewski (red.). 2014. Deindywiduacja: socjologia zachowań zbiorowych. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana. I Wydana niedawno praca zbiorowa pod redakcją Marka Krajewskiego stanowi próbę wprowadzenia do refleksji socjologicznej nad pojęciem deindywiduacji. Lektura Deindywiduacji stawia wiele pytań, rozbudza wątpliwości. Zdaje się rysować drogi przekroczenia dominujących sposobów pisania/analizowania społeczeństwa. Wielogłos, jakim jest recenzowana pozycja, potęguje niepewność, niejasność, a…