Krótkie recenzje 2


Oskar Szwabowski – Jeszcze nie nowa walka klas

Oskar Szwabowski – Jeszcze nie nowa walka klas

Jarosław Urbański. 2014. Prekariat i nowa walka klas: Przeobrażenia współczesnej klasy pracowniczej i jej form walki. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa. Nowa książka Jarosława Urbańskiego zatytułowana Prekariat i nowa walka klas mogłaby stanowić istotny wkład do cyrkulacji walk dzięki przemyśleniu nowych form oporu, strategii, przetworzenia doświadczeń anarchosyndykalistycznej walki, w której autor uczestniczył i wciąż…

Bartosz Ślosarski – Frajerskie wymiary kultury

Bartosz Ślosarski – Frajerskie wymiary kultury

Michał Rauszer. 2014. Homo Frajer: Nieświadome wymiary kultury. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra. Na początku zeszłego wieku Antonio Gramsci podjął się próby zrozumienia, dlaczego we Włoszech nie wybuchła rewolucja socjalistyczna. Zdiagnozowany przez niego problem nie dotyczył materialnej słabości proletariatu oraz jego organizacji, ale duchowej słabości klas niehegemonicznych. Słabość duchowa wynika z konkretnych, realnych praktyk odbywających się…

Krystian Szadkowski – Bez wodzów i bezmyślnych mas

Krystian Szadkowski – Bez wodzów i bezmyślnych mas

Barbara Prądzyńska (red.). 2014. Inny Meksyk: Inne sny. Opowieści zapatystów. Tłum. Barbara Prądzyńska. Poznań: Oficyna Wydalnicza Bractwo Trojka. Na polskie materiały o zapatystach pierwszy raz natrafiłem, mając lat kilkanaście. Rzeszowska kapela punkowa, dziś nie pamiętam nawet która, do jednej ze swoich kaset dodała obszerną ulotkę zawierającą podstawowe informacje dotyczące działalności Zapatystowskiej Armii Wyzwolenia Narodowego (Ejército…

Tomasz Orłowski – Socjalizm albo… katastrofa klimatyczna

Tomasz Orłowski – Socjalizm albo… katastrofa klimatyczna

Naomi Klein. 2014. This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate. New York: Simon & Schuster. Wydana niedawno książka Naomi Klein This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate stawia czytelnika w trudnej sytuacji. Autorka, kanadyjska aktywistka społeczna, od pierwszych akapitów nie pozostawia bowiem złudzeń: uniknięcie ekologicznej katastrofy nie jest już stawką o którą gramy, tę szansę zaprzepaściliśmy…

Eliasz Robakiewicz – Nic nie jest jeszcze przesądzone

Eliasz Robakiewicz – Nic nie jest jeszcze przesądzone

David Harvey. 2014. Seventeen Contradictions and the End of Capitalism. New York: Oxford University Press. Najnowsza książka cieszącego się światową sławą geografa, antropologa i marksisty Davida Harveya, powstała jako reakcja na ostatni wielki kryzys finansowy. Fakt, że kryzysy często osiągają swój punkt kulminacyjny w dramatycznych wzrostach inflacji, spadkach na giełdzie, masowych zwolnieniach czy masowych bankructwach,…