Krótkie recenzje 1


Bartosz Ślosarski – Od marzeń do powstańczych przecięć

Bartosz Ślosarski – Od marzeń do powstańczych przecięć

Slavoj Žižek, Rok niebezpiecznych marzeń, tłum. Maciej Kropiwnicki, Barbara Szelewa, wstęp Igor Stokfiszewski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014. Slavoj Žižek, główny przedstawiciel i teoretyk lewicy lacanowskiej, jest znany ze swojej komentatorskiej i publikacyjnej nadaktywności. Po światowej premierze kolejnego filmu, po zagranicznym wydaniu książki z dowcipami o demoludach, czytelnikom mogła umknąć książka Rok niebezpiecznych marzeń, stanowiąca…

Oskar Szwabowski – Partycypacja jako korupcja

Oskar Szwabowski – Partycypacja jako korupcja

Markus Miessen, Koszmar partycypacji, tłum. Michał Choptiany, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2013. Istnieją magiczne słowa, które usypiają naszą czujność. Słowa, które należy wypowiadać odpowiednim tonem. Słowa teoretycznie właściwe i praktycznie słuszne. Przykłady takich słów to: inkluzja, partycypacja, demokracja czy konsensus; słowa na równi mile brzmiące, co korumpujące. Mogą one stanowić zarówno podstawę polityki…

Kamil Piskała – W poszukiwaniu materialistycznej historii idei

Kamil Piskała – W poszukiwaniu materialistycznej historii idei

  Kazimierz Kelles-Krauz, Marksizm a socjologia. Wybór pism, wprowadzenie i red. naukowa Helena Chmielewska-Szlajfer, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014. Wbrew temu, co pisze redaktorka naukowa wydanego niedawno tomu pism Kazimierza Kelles-Krauza, zatytułowanego Marksizm a socjologia, nie wydaje się, aby autor socjologicznego prawa retrospekcji przewrotowej był postacią „niedługo po śmierci […] w zaskakującym stopniu zapomnianą”. Owszem,…

Krystian Szadkowski – Cała władza w ręce wyobraźni!

Krystian Szadkowski – Cała władza w ręce wyobraźni!

 Max Haiven, Crises of Imagination, Crises of Power. Capitalism, creativity and the commons, Zed Books, London–New York 2014. Paryż, gorący maj 1968 roku. Wśród rozentuzjazmowanego tłumu szczupły chłopak pośpiesznie kreśli na murze kamienicy krótkie zdanie: L’imagination au pouvoir! Dziś wielu stwierdziłoby, że to sytuacjonistyczne hasło mogło wyrażać co najwyżej skłonność zbuntowanego pokolenia do kapryśnej samowoli.…

Rafał Zawisza – Iluzje indywidualnej emancypacji.

Rafał Zawisza – Iluzje indywidualnej emancypacji.

Hannah Arendt, Rahel Varnhagen. Historia życia niemieckiej Żydówki z epoki romantyzmu, tłum. i posłowie Katarzyna Leszczyńska, Pogranicze, Sejny 2012. To książka ważna nie tylko dla badaczy spuścizny Hanny Arendt. Powstawała na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku, była pomyślana jako rozprawa habilitacyjna. Jednakże w 1933 roku Arendt wyemigrowała z Niemiec, dlatego dwa ostatnie rozdziały…