Kontakt

email:

praktyka.teoretyczna@gmail.com

Adres korespondencyjny:

Pracownia Pytań Granicznych UAM
Collegium Chemicum UAM,
ul. Grunwaldzka 6, pok. 44 i 44a
60-780 Poznań