Kontakt

email:

praktyka.teoretyczna@gmail.com

Adres korespondencyjny:

Redakcja „Praktyki Teoretycznej”

Instytut Filozofii UAM
ul. Szamarzewskiego 89c
60-780 Poznań

Share This