Poprosiliśmy grupę polskich poetów i poetek o przygotowanie wierszy wspierających (niekoniecznie bezpośrednio) ideę Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego. Efekt prezentujemy w postaci wielkoformatowej broszury, nawiązującej do tradycji przedwojennych jednodniówek poetyckich. Inicjatywę firmują wspólnie Praktyka Teoretyczna i Polska Sieć Dochodu Podstawowego.

Jednodniówka na rzecz Dochodu Podstawowego

Share This