Wywiady


Lluís Torrens – Dochód podstawowy, wzrost gospodarczy i miasto

Lluís Torrens – Dochód podstawowy, wzrost gospodarczy i miasto

Rozmowa z Lluísem Torrensem Maciej Szlinder: Jakie problemy napotyka wzrost gospodarczy w Hiszpanii? Lluís Torrens: Hiszpania ma te same kłopoty, co inne rozwinięte kraje – ścieżka wzrostu skończyła się wraz z kryzysem i znaleźliśmy się w sytuacji stagnacji. Myśl ekonomiczna głównego nurtu głosi, że jedyną drogą likwidacji ubóstwa jest tworzenie miejsc pracy przy wzroście gospodarczym.…

José A. Noguera – Basic income as a political horizon

José A. Noguera – Basic income as a political horizon

Interview with José A. Noguera Maciej Szlinder: Let’s start with the normative analysis. In one of your best known papers you deal with one of the most popular objections to basic income which is the reciprocity objection. The reciprocity principle using the words of Stuart White, means: „Each citizen who willingly shares in the social product…

José A. Noguera – Basic income as a political horizon

José A. Noguera – Dochód podstawowy jako polityczny horyzont

Rozmowa z José A. Noguerą Maciej Szlinder: Zacznijmy od kwestii normatywnych. W jednym ze swoich artykułów mierzysz się z popularnym zarzutem wobec dochodu podstawowego, głoszącym, że jest on sprzeczny z zasadą wzajemności. Zasada ta, mówiąc słowami Stuarta White’a, oznacza, że „każdy obywatel, który dobrowolnie korzysta z produktu społecznego, ma w zamian obowiązek wnosić swój odpowiednio proporcjonalny wkład…

Jurgen De Wispelaere – Exciting times ahead: Experiments and the politics of basic income

Jurgen De Wispelaere – Exciting times ahead: Experiments and the politics of basic income

Interview with Jurgen De Wispelaere Maciej Szlinder: 2015 seemed to be a quite good year for basic income supporters. Basic income experiments are planned to be conducted in several municipalities in Holland and the Finnish government announced that they plan to conduct a national experiment in 2017. As you are involved in the latter project,…

Jurgen De Wispelaere – Fascynujące czasy przed nami: eksperymenty i polityka dochodu podstawowego

Jurgen De Wispelaere – Fascynujące czasy przed nami: eksperymenty i polityka dochodu podstawowego

Wywiad z Jurgenem De Wispelaere Maciej Szlinder: Rok 2015 był całkiem dobry dla zwolenników dochodu podstawowego. W szeregu holenderskich miast przygotowywane są eksperymenty, a fiński rząd zapowiedział, że planuje przeprowadzenie ogólnonarodowego eksperymentu, który rozpocznie się w 2017 r. Jako że jesteś zaangażowany w ten drugi projekt, czy mógłbyś przybliżyć nam aktualny stan przygotowań fińskiego programu…