Projekt Agamben

Zorganizowany w roku 2008/2009 przez Pracownię Pytań Granicznych UAM oraz Krytykę Polityczną interdyscyplinarny „Projekt Agamben” był cyklem wykładów i seminariów, mającym na celu ukazanie szerokiego obszaru tematycznego myśli Giorgio Agambena oraz wypracowanie możliwości krytyki współczesności przy użyciu narzędzi Agambenowskiej filozofii. Rdzeń projektu stanowiła całoroczna seria wykładów odbywających się w Poznaniu, której towarzyszyły spotkania również w innych miastach Polski.

Efekty prac przy projekcie były regularnie publikowane na stronie www.agamben.pl, na której umieszczano informacje o sylwetce Agambena i jego filozofii, nagrania wykładów oraz wywiady z Agambenem i artykuły poświęconych jego twórczości. Teksty te publikujemy raz jeszcze w tym dziale strony Praktyki Teoretycznej. W ramach możliwości będziemy starali się powiększyć ów zbiór o nowe materiały.

Podsumowaniem projektu były także dwie publikacje książkowe: Agamben. Przewodnik Krytyki Politycznej oraz W sprawie Agambena. Konteksty krytyki. Koordynatorami „Projektu Agamben” byli Mikołaj Ratajczak oraz Krystian Szadkowski.

Agamben. Przewodnik Krytyki Politycznej (op. zbiorowe, wstęp Mikołaj Ratajczak, Krystian Szadkowski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010) jest pierwszą na gruncie polskim publikacją, starającą się zmierzyć z całością myśli włoskiego filozofa. Zawiera zarówno tłumaczenia ważnych tekstów Agambena (w tym Czym jest urządzenie?, Czym jest lud?, Języki i ludy oraz Uwagi o geście) i istotnych komentatorów jego filozofii (m.in. Ernesto Laclaua i Antonio Negriego), jak i teksty polskich badaczy (takich jak Agata Bielik-Robson, Paweł Mościcki czy Katarzyna Bojarska). Przewodnik zawiera także wybraną bibliografię prac Agambena oraz literatury przedmiotu, a także krótkie umówienia jego najważniejszych inspiracji intelektualnych. Recenzję książki można znaleźć pod poniższym adresem: http://artpapier.com/?pid=2&cid=15&aid=2443

W sprawie Agambena. Konteksty krytyki (red. i wstęp Łukasz Musiał, Mikołaj Ratajczak, Krystian Szadkowski, Arkadiusz Żychliński, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010) zawiera artykuły, które powstały na bazie wykładów wygłoszonych w ramach Projektu Agamben. Rzucają one światło na wielowątkowość i złożoność filozofii Agambena, podejmując takie tematy jak mesjanizm, potencjalność, związki między literaturą i filozofią, doświadczenie estetyczne, nowoczesność, totalitaryzm, problem relacji między człowiekiem i zwierzęciem oraz pojęcie wspólnoty. Wśród autorów i autorek znaleźli się m.in. Joanna Bednarek, Ewa Domańska, Leszek Koczanowicz, Adam Lipszyc, Łukasz Musiał, Mateusz Salwa i Arkadiusz Żychliński.

Giorgio Agamben – Nieświęte życie

Wywiad z Giorgio Agambenem. Literaturen: Jak wyglądał początek Pańskiej filozoficznej biografii? Giorgio Agamben: Najpierw studiowałem prawo, poza tym przez pewien czas także literaturę i filologię. Jako młody człowiek obracałem się w towarzystwie pisarzy, takich jak...

Wyszukaj

Najnowszy numer

Newsletter

Media społecznościowe

Archiwum

Share This