Róża Luksemburg

Przy okazji prac nad jednym z numerów „Praktyki Teoretycznej” poświęconym spuściźnie Róży Luksemburg, przygotowaliśmy biblioteczkę jej mniej znanych pism. „Mniej znanych”, czyli takich, które nie ukazały się nigdy w języku polskim lub też nie zostały w Polsce nigdy wznowione po pierwotnej publikacji na łamach bieżącej prasy. Twórczość Luksemburg jedynie w niewielkim stopniu znana jest bowiem polskiemu czytelnikowi. Skazany jest on w zasadzie tylko na obszerne, choć absolutnie nie wyczerpujące dwutomowe wydanie (Wybór pism) z roku 1959 oraz większe prace zwarte: Akumulacja kapitału, Kryzys socjaldemokracji, Wstęp do ekonomii politycznej czy Rozwój przemysłu w Polsce. Do tego dochodzą edycje listów, z monumentalnym, trzytomowym wydaniem korespondencji z Leonem Jogichesem-Tyszką na czele. Oczywiście, wydano także kilka tomów z publicystyką Róży Luksemburg (np. O Rewolucji. Rosja 1905, 1917), poza nielicznymi wyjątkami znaleźć tam jednak można artykuły, obecne już w wydaniu z roku 1959.

Wydawać się może, że to i tak dużo, że wszystkie najważniejsze prace Luksemburg są stosunkowo łatwo osiągalne dla zainteresowanego czytelnika. Sporo w tym oczywiście racji, nie zmienia to jednak faktu, że duża część tekstów wciąż pozostaje dostępna jedynie w największych bibliotekach naukowych, często na dodatek w języku niemieckim. Tymczasem obok tekstów publicystycznych, pisanych „na gorąco”, w reakcji na konkretne wydarzenie, można pośród nich znaleźć sporo artykułów o dużym ładunku teoretycznym.

Każdy z tekstów poprzedza krótki wstęp i zaopatrzone są, w miarę potrzeby, w przypisy zawierające stosowne wyjaśnienia. Nie przyjmujemy żadnego klucza – chronologicznego czy problemowego. Opublikowaliśmy zarówno teksty popularyzatorskie, skierowane do masowego odbiorcy, jak i artykuły teoretyczne, zamieszczane w takich periodykach jak Die Neue Zeit czy Przegląd Socjaldemokratyczny. Widoczna w ten sposób staje się wszechstronność pisarskiego warsztatu Luksemburg i swoboda z jaką podejmowała wszystkie w zasadzie problemy pojawiające się w polu widzenia europejskiej socjaldemokracji końca XIX i początku XX w. Zaczynamy szkicem napisanym przez nią na dwudziestą piątą rocznicę śmierci Karola Marksa. Zapraszamy do lektury!

Róża Luksemburg – Po pogromie

Róża Luksemburg – Po pogromie

Publikowany poniżej tekst ukazał się w legalnym tygodniku „Młot” wydawanym przez SDKPiL w Warszawie. Ze względu na cenzurę, tekst ukazał się anonimowo, sporo też w nim z tego powodu niedomówień i powściągliwości w krytyce ładu panującego w państwie carów. Artykuł jest...

Róża Luksemburg – Karol Marks

Róża Luksemburg – Karol Marks

Niepublikowany ponownie od 1908 roku tekst Róży Luksemburg z okazji 25 rocznicy śmierci Karola Marksa. („Czerwony Sztandar”, nr 155, 24 III 1908 r.) [artykuł anonimowy, ustalono autorstwo na podstawie informacji Bronisławy Marchlewskiej, por. Bibliografia pierwodruków...

Wyszukaj

Najnowszy numer

Newsletter

Media społecznościowe

Archiwum

Share This