Komentarze


Praktyka Teoretyczna – Protest studencki na UAM: Poza fałszywą alternatywę sumienności i lenistwa

Praktyka Teoretyczna – Protest studencki na UAM: Poza fałszywą alternatywę sumienności i lenistwa

Władze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu planują zmianę w regulaminie studiów, chcąc nałożyć na studentki i studentów obowiązek regularnego uczestnictwa w wykładach. Obecna niska frekwencja miałaby świadczyć o lenistwie osób studiujących. Czy jednak na pewno to właśnie brak chęci do nauki odpowiada dziś za wysokie wskaźniki nieobecności?

Wrocław – 10 stycznia – Postoperaistyczna teoria dobra wspólnego

RAMOWY PROGRAM SEMINARIUM PRAKTYKI TEORETYCZNEJ – 10 I 2015 12.00 – 15.00 Część seminaryjna (teksty Hardta i Roggero) 12.00 – 13.30 – Seminarium lekturowe 13.30 – 13.45 – Przerwa 13.45 – 15.00 – Seminarium lekturowe 15.00 – 16.30 – Wspólne wyjście na obiad 16.30 – 19.45 – Część konferencyjna 16.30 – 17.10 – Marta Koronkiewicz…