Prekariat


Guy Standing – Prekariat: Wstęp

Guy Standing – Prekariat: Wstęp

ściągnij wersję pdf   Książka niniejsza opisuje powstawanie nowej grupy o światowym zasięgu, klasy w procesie tworzenia. Za cel zaś stawia sobie próbę znalezienia odpowiedzi na pięć następujących pytań: Co to za grupa? Kto do niej wstępuje? Dlaczego się powiększa? Dlaczego powinniśmy przejmować się jej wzrostem? I dokąd wiedzie nas prekariat? Ostatnie pytanie ma zasadnicze znaczenie.…

Guy Standing – Prekariat: Wstęp

Guy Standing – Rozdział 1. Prekariat

ściągnij wersję pdf  W latach 70. XX w. grupie inspirowanych ideologicznie ekonomistów udało się pozyskać uwagę i posłuch polityków. Główne założenie ich „neoliberalnego” modelu opierało się na twierdzeniu, że wzrost i rozwój zależą od rynkowej konkurencyjności, wszelkie działania trzeba nakierować na maksymalizację konkurencji i konkurencyjności, a reguły rynku powinny przeniknąć do wszystkich wymiarów życia. Jedno…