Agamben.pl


Luis Martinez Andrade – Przemoc prawa a ideologia

Recenzja książki Edgardo Logiudice „Agamben y el estado de excepción: una mirada marxista” [Agamben i stan wyjątkowy: spojrzenie marksistowskie], Herramienta, Buenos Aires, 2007, 152 ss. Rozważania Giorgio Agambena nad biopolitycznym horyzontem nowoczesności – w którym życie ludzkie wchłonięte zostaje przez mechanizmy i kalkulacje władzy – są  fundamentalne dla zrozumienia dyspozytywów1 jako typowych technik rządzenia tworzących…

Mikołaj Ratajczak, Krystian Szadkowski – Agamben: Instrukcja Użycia

Dzieje ludzkości sprowadzają się zapewne do walki ludzi z urządzeniami będącymi ich wytworem Giorgio Agamben, Profanacje Wbrew temu, co się powszechnie pisze i mówi na temat zawiłości myśli Giorgio Agambena, jego propozycję teoretyczną można przedstawić jako konstelację trzech prostych pojęć. Według autora Homo sacer istnieją urządzenia i życie oraz wytwarzane na ich styku podmioty. We…

Krzysztof Ziarek – Po humanizmie: Agamben i Heidegger

Giorgio Agamben w Otwartym1 przedstawia próbę przemyślenia relacji między ludzkim i zwierzęcym, mającą na celu uwolnienie obu jej członów od zawiłej historii konceptualizacji relacji człowiek-zwierzę w obrębie dyskursu(ów) humanizmu, albo od tego, co sam nazywa „antropologiczną maszyną humanizmu”. W ramach tej antropologicznej maszyny pojęcie człowieka wypracowywane jest w relacji do zwierzęcia i jako ta właśnie…

Ewa Płonowska Ziarek – Strajkujące nagie życie: Uwagi o biopolityce rasy i gender

Pojęcie „nagiego życia” jest jednym z najważniejszych wkładów Giorgio Agambena do współczesnej filozofii politycznej. Umożliwia ono nie tylko zrewidowanie Foucaultowskiej teorii biowładzy, ale również przemyślenie politycznych sprzeczności nowoczesności. Pomimo swojego znaczenia, Agambenowska koncepcja nagiego życia odnosi się jednak w niewystarczającym stopniu do dwóch istotnych kwestii: zagadnienia oporu oraz negatywnego zróżnicowania nagiego życia w odniesieniu do…