Format abstraktów

Abstrakty nadsyłane do redakcji „Praktyki Teoretycznej” powinny zawierać następujące elementy:

1)      Tytuł

2)      Skrócony przegląd literatury w odniesieniu do której formułowana jest teza artykułu

3)      Główna teza/cel artykułu

4)      Skrócona argumentacja

5)      Wymienienie części składowych artykułu

6)      Główny wniosek/oryginalny wkład artykułu

Całość nie może przekraczać 500 słów (nie obejmuje to skróconej bibliografii przywoływanej literatury)