Call for Reviews

Recenzje książek akademickich

„Praktyka Teoretyczna” to pismo zainteresowane krytyczną refleksją nad sposobami produkowania i upowszechniania wiedzy. Mając na uwadze znaczenie wolnego obiegu informacji, przypisuje ono szczególną rolę formie wypowiedzi jaką stanowi recenzja naukowa. W związku z powyższym, zachęcamy Państwa do nadsyłania tekstów w sposób wnikliwy i rzetelny przybliżających czytelnikowi najnowsze idee, odkrycia i koncepcje powstałe na gruncie nauk humanistycznych i społecznych. Naszym celem jest publikacja będących zachętą do dyskusji krytycznych omówień (nie streszczeń!) wydanych w ostatnim czasie książek akademickich. W przypadku tekstów opublikowanych w Polsce przedmiot recenzji stanowić mogą również tłumaczenia wydawnictw zagranicznych.

Listy proponowanych lektur stanowią jedynie sugestię, a nie ograniczenie wyborów potencjalnych recenzentów. Redakcja zazwyczaj nie dysponuje egzemplarzami recenzenckimi. Jednak po okresie dłuższym niż jednorazowa współpraca redakcja dołoży wszelkich starań aby regularnie piszącym autorom i autorkom recenzji przesyłać interesujące ich książki. Objętość tekstu nie może przekroczyć 20 tys. znaków (wliczając spacje i przypisy; prosimy o zapoznanie się z pozostałymi wytycznymi dla autorów). Każda z recenzji podlega redakcji technicznej i podwójnej redakcji merytorycznej. Te z nich, które przejdą proces wewnątrzredakcyjnej pozytywnej ewaluacji zostaną opublikowane na stronie internetowej „Praktyki Teoretycznej”. Wybrane teksty mają szanse na przedruk w numerach tematycznych czasopisma.

Proponowane książki – wydawnictwa polskie:

H. Arendt, Wykłady o filozofii politycznej Kanta, 2012

M. Bakunin, Bóg i państwo, 2012

R. Barthes, Roland Barthes, 2011

W. Benjamin, Dziennik moskiewski, 2012

H. Blumenberg, Praca nad mitem, 2012

J. Butler, Ramy wojny, 2011

Carl Schmitt. Wyzwanie polityczności, red. C. Mouffe, 2011

H. Cleaver, Polityczne czytanie Kapitału, 2011

L. J. Comaroff, J. Comaroff, Etniczność sp. z o.o., 2011

D. Chakrabarty, Prowincjonalizacja Europy, 2011

G. Didi-Huberman, Przed obrazem. Pytania o cele historii sztuki, 2011

G. Didi-Huberman, Strategie obrazów. Oko historii 1, 2011

M. Foucault, Narodziny biopolityki, 2011

Ch. Francois, Bezprawne długi. Jak banki sterują demokracją, 2012

S. George, Czyj kryzys, czyja odpowiedź, 2011

M. Husson, Kapitalizm bez znieczulenia, 2011

F. Jameson, Archeologie przyszłości, 2011

M. Kozłowski, Sprawa Spinozy. Esej o władzy, naturze i wolności, 2011

B. Kuźniarz, Goodbye Mr. Postmodernism. Teorie społeczne myślicieli późnej lewicy, 2011

Oblicza biedy we współczesnej Polsce, red. P. Kowzan i in., 2011

S. Lash, C. Lury, Globalny przemysł kulturowy, 2011

A. Lipszyc, Sprawiedliwość na końcu języka, 2012

M. Łagosz, Marks Praca i czas, 2012.

Ł. Musiał, Kafka. W poszukiwaniu utraconej rzeczywistości, 2011

M. Nowak, P. Pluciński, O miejskiej sferze publicznej. Obywatelskość i konflikty o przestrzeń, 2011

P. P. Pasolini, Po ludobójstwie. Eseje o języku, polityce i kinie, 2012

Pisma rewolucyjne w polityce postpolitycznej, red. W. Bonefeld, 2012

G. Simmel, Filozofia pieniądza 2012

R. Towse, Ekonomia kultury. Kompendium, 2012

J. Toporowski, Dlaczego gospodarka światowa potrzebuje krachu finansowego, 2012

E. Traverso, Europejskie korzenie przemocy nazistowskiej, 2011

Wieczna radość: ekonomia polityczna społecznej kreatywności, red. M. Kozłowski, A. Kurant, J. Sowa, K. Szadkowski, K. Szreder, 2011

R. Wilk, L. Cliggett, Ekonomie i kultury, 2011

B. Witte, Żydowska tradycja i literacka nowoczesność. Heine, Buber, Kafka, Benjamin, 2012.

J. Ziegler, Imperium hańby, 2011

Proponowane książki – wydawnictwa zagraniczne:

G. Agamben, Opus Dei. Archeologia dell’ufficio. Homo sacer, II, 5, 2012

P. Aigrain, Sharing: Culture and the Economy in the Internet Age, 2012

A. Badiou, The Rational Kernel of the Hegelian Dialectic, 2011

A. Badiou, P. Bush In Praise of Love, 2012.

J. Butler,  Parting Ways: Jewishness and the Critique of Zionism, 2012

F. Berardi Bifo, La sollevazione. Collasso europeo e prospettive del movimento, 2011

Beyond Biopolitics: Essays on the Governance of Life and Death, eds. P. Ticineto Clough, C. Willse, 2011

R. Boer, Criticism of Earth. On Marx, Engels and Theology, 2012

H. A. Brown, Marx on Gender and the Family, 2012

Colectivo Situaciones, 19 & 20: Notes for a New Social Protagonism, 2011

Commodity Activism: Cultural Resistance in Neoliberal Times, ed. R. Mukherjee, S. Banet-Weiser, 2012

C. N. Coutinho, Gramsci’s Political Thought, 2012

J. Dean, Democracy and Other Neoliberal Fantasies: Communicative Capitalism and Left Politics, 2009

R. Esposito, Terms of the Political Community, Immunity, Biopolitics, 2012

S. Federici, Revolution at Point Zero: Housework, Reproduction, and Feminist Struggle, 2012

D. Graeber, Revolutions in Reverse: Essays on Politics, Violence, Art, and Imagination, 2011

M. Hardt, A. Negri, Declaration, 2012

D. Harvey, The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism, 2010

D. Harvey, A Companion to Marx’s Capital, 2010

S. James, Sex, Race, and Class: The Perspective of Winning  A Selection of Writings 1952–2011, 2012

B.  Kafka,  The Demon of Writing: Powers and Failures of Paperwork, 2012

J. Kristeva, The Severed Head: Capital Visions, 2011

M. Lazzarato, La Fabrique de l’homme endetté, 2011

C. Malabou, The Heidegger Change. On the Fantastic in Philosophy, 2011

B. Massumi, Semblance and Event: Activist Philosophy and the Occurrent Arts, 2011

D. McNally, Monsters of the Market Zombies, Vampires, and Global Capitalism, 2012

T. Murphy, Antonio Negri, 2012

A. Negri, Art and Multitude, 2011

Occupy!: Scenes from Occupied America, Verso, London-New York 2011

H. Peter, Marx’s Concept of the Alternative to Capitalism, 2012

Political Theology and Early Modernity, red. G. Hammill, J. Lupton, E. Balibar, 2012

M. Tarì, Il ghiaccio era sottile. Per una storia dell’Autonomia, 2012

The Idea of Communism, ed. C. Douzinas, S. Žižek, 2010

M. Tomba, Marx’s Temporalities, 2012

G. Vattimo, S. Zabala, Hermeneutic Communism: From Heidegger to Marx, 2011

Share This