Call for papers – VARIA

Wprowadzenie działu „Varia” w czwartym numerze „Praktyki Teoretycznej” to przykład ewolucji pisma w odpowiedzi na wciąż poszerzające się grono współpracowników i współpracowniczek, interesujących nas tematów badawczych oraz chęci publikowania napływających do redakcji, niezamawianych tekstów i interwencji wykraczających poza opracowywaną przez nas w danym momencie problematykę.

Zachęcamy Państwa do nadsyłania przeznaczonych do wspomnianego działu artykułów naukowych z obszaru szeroko rozumianej myśli lewicowej oraz zaangażowanej praktyki badawczej, pisanych, co jasne, z praktyczno-teoretycznej perspektywy (ze szczególnym uwzględnieniem myśli marksistowskiej, jak również m.in. biopolityki, poststrukturalizmu, posthumanizmu, studiów postkolonialnych, genderowych, queer, miejskich, badań nad zwierzętami czy szkolnictwem wyższym).

Zaproszenie to ma charakter stały i nie wiąże się z żadnym szczególnym terminem nadsyłania artykułów. Autorzy i autorki muszą jednak liczyć się z tym, że potencjalna publikacja będzie uzależniona od normalnego trybu wydawniczego czasopisma.

Objętość artykułu (pisanego w języku polskim lub angielskim) nie może przekroczyć 40 tys. znaków (wliczając spacje i przypisy; prosimy o zapoznanie się z pozostałymi wytycznymi w dziale dla autorek). Każdy z tekstów podlega redakcji technicznej i podwójnej redakcji merytorycznej. Te z nich, które przejdą proces wewnątrzredakcyjnej pozytywnej ewaluacji zostaną poddane recenzji przez dwóch anonimowych, niezależnych recenzentów spoza redakcji, o stopniu naukowym nie niższym niż autora, dobieranych ze względu na zainteresowania badawcze (tzw.  double-blind review process). Artykuł, który przejdzie wspomnianą procedurę zostanie opublikowany w jednym z numerów tematycznych czasopisma.

 

 

 

Share This