Czasopismo

Nazwa: Praktyka Teoretyczna
ISSN: 2081-8130

Czasopismo naukowe dostępne on-line, poświęcone filozofii polityki i krytycznym naukom społecznym

Język: polski, angielski, włoski

Punkty: 10 (zgodnie z wykazem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 01.26.2017)

Częstotliwość wydawania: 4 numery rocznie (kwartalnik)

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie on-line publikowane na stronie http://pressto.amu.edu.pl/index.php/prt

Wydawca: Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

Redaktor naczelny: Krystian Szadkowski

Redaktorzy i redaktorki językowi:
•    w zakresie języka polskiego – Anna Wojczyńska (mgr filologii polskiej), Uniwersytet Wrocławski
•    w zakresie języka angielskiego – Jason Francis McGimsey (native speaker), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Centre Pierre-Mendès-France
•    w zakresie języka włoskiego – Loris Narda, (native speaker) Universita di Bologna

Redaktorzy i redaktorki tematyczni:
Kamil Piskała – historia
Agnieszka Kowalczyk – filozofia feministyczna
Piotr Juskowiak – nauki o kulturze
Wiktor Marzec – nauki społeczne
Michał Pospiszyl – filozofia społeczna
Anna Wojczyńska – filozofia nauki
Maciej Szlinder – filozofia polityki

Korekta: Anna Wojczyńska
Korekta tekstów angielskojęzycznych: Jason Francis McGimsey
Korekta tekstów włoskojęzycznych: Loris Narda

Zespół redakcyjny: Joanna Bednarek, Mateusz Janik, Piotr Juskowiak, Mateusz Karolak, Jakub Krzeski, Wiktor Marzec, Anna Piekarska, Kamil Piskała, Michał Pospiszyl, Eliasz Robakiewicz, Krystian Szadkowski, Maciej Szlinder, Anna Wojczyńska, Rafał Zawisza

Szczegóły procedury recenzyjnej znajdują się [tutaj].

Indeksowanie:

Praktyka Teoretyczna jest indeksowana w następujących bazach informacji naukowej:

BazHum

DOAJ

CEEOL

ARIANTA

ERIH PLUS

Dane dotyczące poszczególnych artykułów są sukcesywnie dodawane. Niebawem zindeksowane będą wszystkie artykuły z dotychczasowych numerów czasopisma. Trwają starania o uwzględnienie czasopisma także w bazach:

CEJSH

Philospher’s Index

Najnowszy numer

Media społecznościowe

Dołącz do naszego newslettera!

Wpisz swój email

Archiwum

Share This