Riccardo Bellofiore, Marco Passarella – Finanse i problem realizacji u Róży Luksemburg: interpretacja „cyrkulatywistyczna”

Riccardo Bellofiore, Marco Passarella – Finanse i problem realizacji u Róży Luksemburg: interpretacja „cyrkulatywistyczna”

  Abstrakt: Artykuł wykazuje, że Róża Luksemburg przeprowadziła swoją analizę akumulacji kapitalistycznej w duchu „cyrkulatywistycznej”, makroekonomicznej interpretacji kapitalizmu jako pieniężnej gospodarki wytwórczej. Autorzy analizują uwagi poczynione przez...
Od redakcji

Od redakcji

Korpus stosunkowo łatwo dostępnych polskiemu czytelnikowi tekstów autorstwa Róży Luksemburg jest, mimo kilku cennych inicjatyw podjętych na tym polu, bardzo ograniczony. Obejmuje on jedynie niewielką część bogatej i wielowątkowej twórczości autorki Akumulacji...