Piotr Kuligowski – Dwadzieścia jeden lat, które wstrząsnęły światem

Sheila Fitzpatrick. 2017. Rewolucja rosyjska. Tłum. Jakub Bożek. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Kamil Piskała – Niespełniona obietnica: Mało „ludowa” historia rosyjskiej rewolucji

Neil Faulkner. 2017. A People’s History of the Russian Revolution. London: Pluto Press.

Bartosz Wójcik – Lenin w kontekście

Tariq Ali. 2017. The Dilemmas of Lenin. Terrorism, War, Empire, Love, Revolution. London-New York: Verso.

Michał Siermiński – Skąd się wzięli normalni Polacy?

Magda Szcześniak. 2016. Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana. Instytut Kultury Polskiej UW.

Łukasz Krajewski – Jałowa moneta

Marc Shell. 2015. Ekonomia literatury. Tłum. Aleksandra Małecka. Kraków: korporacja ha!art.

Łukasz Moll – Dwa trwania kapitalizmu

Kacper Pobłocki. 2017. Kapitalizm. Historia krótkiego trwania. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.

Ewa Wojciechowska – Jak urodzić samą siebie?

Katarzyna Czeczot. 2016. Ofelizm. Romantyczne zawłaszczenia, feministyczne interwencje. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN.

Wiktor Marzec – Dekady inteligenckiej hegemonii i państwo z tektury

Michał Siermiński. 2016. Dekada przełomu. Polska lewica opozycyjna 1968–1980. Od demokracji robotniczej do narodowego paternalizmu. Warszawa: Książka i Prasa.

Kamil Piskała – Od kołyski aż po grób. Doświadczenie międzywojennego komunizmu

Linehan Thomas. 2014. Communism in Britain 1920-1939. From the Cradle to the Grave. Manchester: Manchester University Press.

Jakub Baran – Czy inna biurokracja jest możliwa?

David Graeber. 2016. Utopia regulaminów. O technologii, tępocie i ukrytych rozkoszach biurokracji. Warszawa: Krytyka Polityczna.