Michał Siermiński – Skąd się wzięli normalni Polacy?

Magda Szcześniak. 2016. Normy widzialności. Tożsamość w czasach transformacji. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana. Instytut Kultury Polskiej UW.

Łukasz Krajewski – Jałowa moneta

Marc Shell. 2015. Ekonomia literatury. Tłum. Aleksandra Małecka. Kraków: korporacja ha!art.

Łukasz Moll – Dwa trwania kapitalizmu

Kacper Pobłocki. 2017. Kapitalizm. Historia krótkiego trwania. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.

Ewa Wojciechowska – Jak urodzić samą siebie?

Katarzyna Czeczot. 2016. Ofelizm. Romantyczne zawłaszczenia, feministyczne interwencje. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN.

Wiktor Marzec – Dekady inteligenckiej hegemonii i państwo z tektury

Michał Siermiński. 2016. Dekada przełomu. Polska lewica opozycyjna 1968–1980. Od demokracji robotniczej do narodowego paternalizmu. Warszawa: Książka i Prasa.

Kamil Piskała – Od kołyski aż po grób. Doświadczenie międzywojennego komunizmu

Linehan Thomas. 2014. Communism in Britain 1920-1939. From the Cradle to the Grave. Manchester: Manchester University Press.

Jakub Baran – Czy inna biurokracja jest możliwa?

David Graeber. 2016. Utopia regulaminów. O technologii, tępocie i ukrytych rozkoszach biurokracji. Warszawa: Krytyka Polityczna.

Dawid Kujawa – Poza trójkąt rodzinny

Gilles Deleuze i Félix Guattari. 2017. Anty-Edyp: Kapitalizm i schizofrenia. Tłum. Tomasz Kaszubski. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Maciej Szlinder – Obalanie i podtrzymywanie mitów. Na manowcach antymarksizmu

Jędrzej Malko. 2016. Economics and Its Discontents. Dresden/New York: Atrophos Press.

Piotr Kuligowski – Łódzki proletariat i momenty demokratyzacji

Kamil Śmiechowski, Marta Sikorska-Kowalska i Kenshi Fukumoto. 2016. Robotnicy Łodzi drugiej połowy XIX wieku: Nowe kierunki badawcze. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.