Róża Luksemburg – Czarna karta rewolucji

Róża Luksemburg – Czarna karta rewolucji

Niniejszy tekst omawia jeden z najbardziej przygnębiających epizodów schyłkowego okresu rewolucji – falę bandytyzmu i samowolnych wystąpień terrorystycznych części, spośród osób dotychczas zaangażowanych w działalność ugrupowań socjalistycznych. Proceder ten przybrał pokaźne rozmiary; (więcej…)

Róża Luksemburg – Praktyka rewolucji

Róża Luksemburg – Praktyka rewolucji

Prezentowany poniżej tekst, podobnie jak wiele poprzednich, pochodzi z lat rewolucji 1905-1907. Róża Luksemburg podejmuje tutaj analizę głównych haseł programowych najważniejszych sił politycznych Królestwa Polskiego. Postulatom wysuwanym przez stronnictwa przygląda się przez pryzmat dotychczasowych wydarzeń rewolucyjnych. To właśnie tytułowa „praktyka rewolucji” stanowi ostateczny sprawdzian słuszności haseł socjaldemokratów, pepeesowców oraz endeków. Początkowe uwagi dotyczące trafności przewidywań zawartych w programie SDKPiL oraz chwiejności ideowej PPS odsuńmy na bok – stanowią one bowiem stały, rytualny wręcz element ówczesnych polemik międzypartyjnych. (więcej…)

Róża Luksemburg – O nadludzkiej walce w Łodzi

Róża Luksemburg – O nadludzkiej walce w Łodzi

Der Textil-Arbeiter, nr 31, 1913 r.

[Artykuł anonimowy, autorstwo ustalono na podstawie listów Róży Luksemburg do Leona Jogischesa z czerwca/lipca 1913 roku]1

Niniejszy artykuł, podobnie jak kilka już przez nas opublikowanych, poświęcony jest antykapitalistycznej walce łódzkiego proletariatu. Łódź była, jak wiadomo, jednym z najważniejszych ośrodków pierwszej rosyjskiej rewolucji. (więcej…)

  1. Zob. Róża Luksemburg: Listy do Leona Jogischesa-Tyszki, tom 3, Warszawa 1971, s. 336-345). Podstawa tłumaczenia: Rosa Luxemburg, Gesammelte Werke, Bd. 3, Berlin 1973. []