Współczesne teorie dóbr wspólnych

29 XI 2014

Prowadzenie: Piotr Juskowiak

Lektury obowiązkowe:

M. De Angelis, Reflections on Alternatives, Commons and Communities, „The Commoner” 2003, nr 6.

E. Ostrom, Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems, Prize Lecture, December 8, 2009.

Lektury uzupełniające:

G. Hardin, The Tragedy of the Commons, “Science” 1968, vol. 162.

Ch. Hess, Mapping the New Commons, University of Gloucestershire, Cheltenham, England, July 14-18, 2008.

G. de Peuter, N. Dyer-Witheford, Commons and Cooperatives, “Affinities: A Journal of Radical Theory, Culture, and Action”, Volume 4, Number 1, Summer 2010.

S. Federici, Feminism And the Politics of the Commons, http://www.commoner.org.uk/wp-content/uploads/2011/01/federici-feminism-and-the-politics-of-commons.pdf.

J. McCarthy, Commons as Counterhegemonic Projects, „Capitalism Nature Socialism”, 2006, vol. 16, issue 1.

E. Ostrom, Dysponowanie wspólnymi zasobami, przeł. Z. Wiankowska-Ładyka, Warszawa 2013.

E. Ostrom, Neither Market nor State – Governance of Common-Pool Resources in the Twenty-First Century, International Food Policy Research Institute, June 2, 1994.

PROGRAM RAMOWY

 

12.00 – 15.00 Część seminaryjna

12.00 – 13.30 – Seminarium lekturowe (Ostrom)

13.30 – 13.45 – Przerwa

13.45 – 15.00 – Seminarium lekturowe (De Angelis)

15.00 – 16.30 – Wspólne wyjście na obiad

16.30 – 19.45 – Część konferencyjna (czas na wystąpienia obejmuje dyskusję – sugerowana proporcja to max. 30 minut referat/15 minut dyskusja):

16.30 – 17.15 – Anna Piekarska (UW), Wojna wojnie. Carl Schmitt i Róża Luksemburg.

17.15 – 18.00 – Kamil Śmiechowski (UŁ), Pojęcie wspólnoty w burżuazyjnej sferze publicznej. Łódź na początku XX wieku

18.00 – 18.45 – Marta Madejska (UŁ), Pamięć robotnic przemysłu włókienniczego w Łodzi jako narzędzie krytyki metod badań polskiej pamięci zbiorowej

18.45 – 19.00 – Przerwa

19.00 – 19.45 – Agata Zysiak (UŁ), Pragnienia i awans edukacyjny w powojennej Polsce

19.45 – 20.30 – Michał Pospiszyl (UW), Ontologiczny komunizm Marsyliusza z Padwy.

20.30 – 20.45 – Dyskusja organizacyjna dotycząca przyszłego spotkania

21.00 –    …    –  Część integracyjna

 

Róża Luksemburg – Czarna karta rewolucji

Róża Luksemburg – Czarna karta rewolucji

Niniejszy tekst omawia jeden z najbardziej przygnębiających epizodów schyłkowego okresu rewolucji – falę bandytyzmu i samowolnych wystąpień terrorystycznych części, spośród osób dotychczas zaangażowanych w działalność ugrupowań socjalistycznych. Proceder ten przybrał pokaźne rozmiary; (więcej…)

Róża Luksemburg – Praktyka rewolucji

Róża Luksemburg – Praktyka rewolucji

Prezentowany poniżej tekst, podobnie jak wiele poprzednich, pochodzi z lat rewolucji 1905-1907. Róża Luksemburg podejmuje tutaj analizę głównych haseł programowych najważniejszych sił politycznych Królestwa Polskiego. Postulatom wysuwanym przez stronnictwa przygląda się przez pryzmat dotychczasowych wydarzeń rewolucyjnych. To właśnie tytułowa „praktyka rewolucji” stanowi ostateczny sprawdzian słuszności haseł socjaldemokratów, pepeesowców oraz endeków. Początkowe uwagi dotyczące trafności przewidywań zawartych w programie SDKPiL oraz chwiejności ideowej PPS odsuńmy na bok – stanowią one bowiem stały, rytualny wręcz element ówczesnych polemik międzypartyjnych. (więcej…)