Krzysztof Nawratek – O partię radykalnego inkluzywizmu

Najważniejszym powodem, dla którego pozwalam sobie zabrać głos w dyskusji zainicjowanej tekstem Mikołaja Ratajczaka „Prekariat i partia”, jest przekonanie o potrzebie wyjścia poza klasowo definiowaną politykę konfliktu – której najnowszą inkarnacją jest idea budowy „partii prekariatu”.

Łukasz Moll – Prekariat Razem, czyli jak my to robimy?

W tekście Prekariat i partia Mikołaj Ratajczak przedstawił – i ze swojej perspektywy rozwinął – problem relacji prekariatu, czy też, mówiąc precyzyjniej, różnorodnych grup podlegających współcześnie procesom prekaryzacji względem ich instytucjonalnej reprezentacji politycznej.

Mikołaj Ratajczak – Prekariat i partia

Publikacją poniższego tekstu redakcja Praktyki Teoretycznej otwiera nowy cykl dyskusyjny poświęcony problemom, których znaczenie w szczególny sposób zamanifestowało się w związku z tegorocznymi wyborami parlamentarnymi w Polsce. Najkrócej problem ten wyrazić można w pytaniu: jakimi narzędziami politycznymi, ekonomicznymi i instytucjonalnymi dysponuje dziś polski prekariat i szerzej rozumiana klasa wytwórców w walce o zniesienie warunków wyzysku?