Call for Reviews – 9/2013

W związku z planowanym na październik 2013 numerem Praktyki Teoretycznej realizowanym we współpracy z krakowskim kolektywem „Po kapitalizmie” zachęcamy do wysyłania recenzji.  Szczególnie chętnie będziemy publikować krytyczne omówienia wydanych ostatnio pozycji podejmujących interesującą nas w tym numerze problematykę: http://www.praktykateoretyczna.pl/index.php/call-for-papers/call-for-papers-92013/.

Lista zawiera tylko nasze propozycję i nie jest zamknięta:

 

1) Y. M. Boutang, Cognitive Capitalism, trans. E. Emery, Cambridge 2011
2) A. Badiou, The Communist Hypothesis, London 2010
3) B. Bosteels, The Actuality of Communism, London 2011
4) The Idea of Communism, red. S. Zizek, C. Douzinas, London-New York 2011.
5) The Idea of Communism 2, red. S. Zizek, London-New York 2013.
6) J. Bednarek, Polityka poza formą. Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki, Poznań 2012
7) J. Dean, The Communist Horizon, London-New York 2012.
8) D. Harvey, The Enigma of Capital, and the Crises of Capitalism, London 2010.
9) S. Federici, Revolution at Point Zero: Housework, Reproduction and Feminist Struggle, Oakland, CA 2012.
10) Life Without Money, ed. A. Nelson, F. Timmerman, London 2011.