Call for papers – 1/2015

Praktyka Teoretyczna – 1(15)/2015 „Praca i produkcja

Redaktor: Krystian Szadkowski

Redakcja „Praktyki Teoretycznej” pragnie zaprosić wszelkich autorów i autorki do współtworzenia kolejnego numeru naszego czasopisma, częściowo powstałego w oparciu o materiały z przeprowadzonych w roku akademickim 2013/2014 spotkań seminaryjno-konferencyjnych z cyklu „Praca i produkcja”. Punktem wyjścia do rozważań zawartych w nadsyłanych artykułach powinna stać się krytyczna lektura kluczowych pojęć wypracowanych przez Karola Marksa, przede wszystkim w trzech tomach Kapitału, jak również wszelkich materiałach zawartych w szkicach i przymiarkach do tego opus magnum. Lektura Marksowskiego pojęcia pracy, jak również jego wybranych krytyk i rekonceptualizacji, pozwoli nam spojrzeć na nowe, nie zawsze uwzględniane w najbardziej znanych współczesnych rozwinięciach czy interpretacjach jego myśli, zjawiska zachodzące w obszarze produkcji (takie jak immaterializacja, kognitywizacja, kulturalizacja czy bioprodukcja). Zależy nam szczególnie na artykułach dokonujących rewizji klasycznych zagadnień w rodzaju pracy produkcyjnej i nieprodukcyjnej, akumulacji pierwotnej czy reprodukcji, podejmujących kwestię adekwatności metody Marksa w wyjaśnianiu kolejnych faz ekonomiczno-politycznych transformacji wyznaczanych przez przeobrażenia kapitalistycznego sposobu produkcji i akumulacji, jak również zajmujących się problemem zasadności przedstawionych przezeń strategii oporu w rozciągniętym na całe społeczeństwo miejscu produkcji.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów poruszających się między innymi w obrębie następującej problematyki:

– Granice pojęcia pracy i produkcji

– Kryzys czy trwanie prawa wartości?

– Polityczne czytanie rozróżnienia na pracę produkcyjną i nieprodukcyjną

– Feminizacja i prekaryzacja pracy

– Konsekwencje ekspansji kapitału w sferze reprodukcji dla umacniania genderowego podziału pracy

– Przestrzenie akumulacji przez wywłaszczenie

– Stosowalność i postacie Marksowskiego pojęcia subsumcji pracy pod kapitał

– Biokapitał, biowartość i użyteczność Marksowskiej teorii wartości w kontekście bioprodukcji

– Walki przeciwko grodzeniom i narzucaniu pracy

– Odmowa pracy jako komunistyczny sposób produkcji

DATY:

Termin nadsyłania abstraktów: 20 października 2014

Informacja o przyjęciu abstraktu: 23 października 2014

Nieprzekraczalny termin nadsyłania tekstów: 30 listopada 2014

Planowana data publikacji: 31 marca 2015

Wytyczne dotyczące formatu abstraktów oraz wytyczne edytorskie znajdują się w zakładce „Dla autorek”.