Autor: Oskar Szwabowski


Oskar Szwabowski – Lęk i barbarzyńcy

Oskar Szwabowski – Lęk i barbarzyńcy

Rozprzestrzenienie się w Polsce rasistowskich, ksenofobicznych wypowiedzi, charakterystycznych dla marginesu życia społecznego i politycznego, może budzić zarówno zdziwienie, jak i przerażenie. Zwykli, na co dzień stroniący od radykalizmów, tak zwani porządni obywatele i przykładne obywatelki produkują i reprodukują dyskurs związany z mrocznymi, zakochanymi w przemocy, rozkładzie i wojskowym marszu siłami społecznymi.

Oskar Szwabowski – Deindywiduacja jako nowa perspektywa?

Oskar Szwabowski – Deindywiduacja jako nowa perspektywa?

Marek Krajewski (red.). 2014. Deindywiduacja: socjologia zachowań zbiorowych. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana. I Wydana niedawno praca zbiorowa pod redakcją Marka Krajewskiego stanowi próbę wprowadzenia do refleksji socjologicznej nad pojęciem deindywiduacji. Lektura Deindywiduacji stawia wiele pytań, rozbudza wątpliwości. Zdaje się rysować drogi przekroczenia dominujących sposobów pisania/analizowania społeczeństwa. Wielogłos, jakim jest recenzowana pozycja, potęguje niepewność, niejasność, a…

Oskar Szwabowski – Wojna albo rewolucja

Oskar Szwabowski – Wojna albo rewolucja

Paul Mattick. 2014. Biznes się kręci: Kryzys gospodarczy i upadek kapitalizmu. Tłum. Krzysztof Król. Poznań: Wydawnictwo Bractwo Trojka. Dominująca narracja dotycząca kryzysu, który rozpoczął się w 2007 roku, podkreśla, że jego przyczyną była sytuacja na rynkach finansowych. Z jednej strony, różnej maści keynesiści wskazują, że źródło kryzysu tkwi w niekontrolowanej spekulacji, z drugiej zaś, neoliberałowie…