Autor: Kamil Piskała


Kamil Piskała – Od utopijnego myślenia do społecznej praktyki

Kamil Piskała – Od utopijnego myślenia do społecznej praktyki

Dariusz Brzeziński. 2015. Myślenie utopijne w teorii społecznej Zygmunta Baumana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Choć jeszcze w połowie lat dziewięćdziesiątych znany był w Polsce tylko stosunkowo nielicznej grupie badaczy społecznych i studentów socjologii, dziś Zygmunt Bauman jest jednym z najpopularniejszych rodzimych intelektualistów. Co więcej, uznać można go chyba za pierwszego w Polsce, wykreowanego przez media…