Autor: Jarosław Urbański


Oskar Szwabowski – Jeszcze nie nowa walka klas

Oskar Szwabowski – Jeszcze nie nowa walka klas

Jarosław Urbański. 2014. Prekariat i nowa walka klas: Przeobrażenia współczesnej klasy pracowniczej i jej form walki. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa. Nowa książka Jarosława Urbańskiego zatytułowana Prekariat i nowa walka klas mogłaby stanowić istotny wkład do cyrkulacji walk dzięki przemyśleniu nowych form oporu, strategii, przetworzenia doświadczeń anarchosyndykalistycznej walki, w której autor uczestniczył i wciąż…