Autor: Bartosz Ślosarski


Bartosz Ślosarski – Badacz versus badani

Bartosz Ślosarski – Badacz versus badani

Adam Pomieciński. 2013. Alterglobaliści. Antropologia ruchu na rzecz sprawiedliwości społecznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznański antropolog Adam Pomieciński w 2013 roku opublikował autorską monografię poświęconą ruchowi na rzecz sprawiedliwości społecznej, który rozpoczął swoją działalność w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku i wyczerpał się wraz z nastaniem nowego cyklu walk (spod znaku Occupy!) po kryzysie…

Bartosz Ślosarski – Walki prekarnych pielęgniarek

Bartosz Ślosarski – Walki prekarnych pielęgniarek

Julia Kubisa. 2014. Bunt białych czepków: Analiza działalności związkowej pielęgniarek i położnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Polscy badacze, aktywiści i dziennikarze coraz śmielej posługują się w debacie publicznej pojęciem „prekariat”, które współcześnie pełni funkcję „pustego znaczącego” dla wszystkich tych, którzy są przeciwni pełzającej neoliberalizacji. Śledząc wzmianki oraz dywagacje o „prekariacie”, można stwierdzić, że dominuje stan…

Bartosz Ślosarski – Frajerskie wymiary kultury

Bartosz Ślosarski – Frajerskie wymiary kultury

Michał Rauszer. 2014. Homo Frajer: Nieświadome wymiary kultury. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra. Na początku zeszłego wieku Antonio Gramsci podjął się próby zrozumienia, dlaczego we Włoszech nie wybuchła rewolucja socjalistyczna. Zdiagnozowany przez niego problem nie dotyczył materialnej słabości proletariatu oraz jego organizacji, ale duchowej słabości klas niehegemonicznych. Słabość duchowa wynika z konkretnych, realnych praktyk odbywających się…

Praktyka Teoretyczna – Postoperaizm jako teoria walki klas. Dyskusja wokół „Marks. Nowe perspektywy” (II)

Praktyka Teoretyczna – Postoperaizm jako teoria walki klas. Dyskusja wokół „Marks. Nowe perspektywy” (II)

Prezentujemy drugą część publicznej dyskusji poświęconej książce Marks. Nowe perspektywy, przeprowadzonej w gronie redakcji i współpracowników Praktyki Teoretycznej 21 lutego 2014 roku w księgarni Zemsta w Poznaniu. Marks. Nowe perspektywy jest kolejną pozycją opublikowaną przez Wydawnictwo Naukowe PWN w tzw. serii Marksowskiej, ukazującej się pod matronatem naszego czasopisma. W spotkaniu w charakterze prelegentów udział wzięli…

Praktyka Teoretyczna – Komunistki spoza lewicy. Dyskusja wokół „Marks. Nowe perspektywy” (I)

Praktyka Teoretyczna – Komunistki spoza lewicy. Dyskusja wokół „Marks. Nowe perspektywy” (I)

Prezentujemy pierwszą część publicznej dyskusji poświęconej książce Marks. Nowe perspektywy, przeprowadzonej w gronie redakcji i współpracowników Praktyki Teoretycznej 21 lutego 2014 roku w księgarni Zemsta w Poznaniu. Marks. Nowe perspektywy jest kolejną pozycją opublikowaną przez Wydawnictwo Naukowe PWN w tzw. serii Marksowskiej, ukazującej się pod matronatem naszego czasopisma. W spotkaniu w charakterze prelegentów udział wzięli…