Autor: Anton Pannekoek


Anton Pannekoek – Rewolucja robotnicza

Anton Pannekoek – Rewolucja robotnicza

Rewolucja, za pośrednictwem której klasa robotnicza zdobędzie władzę i wolność, nie jest pojedynczym ograniczonym czasowo wydarzeniem. Jest to proces organizacji i samokształcenia, podczas którego robotnicy stopniowo – teraz, w trakcie rozwijającego się buntu, jak i w przyszłości – budują siłę zdolną do pokonania burżuazji, zniszczenia kapitalizmu oraz zbudowania nowego systemu kolektywnej produkcji.

Anton Pannekoek – Między własnością publiczną a własnością wspólną

Anton Pannekoek – Między własnością publiczną a własnością wspólną

Anton Pannekoek, swego czasu ważna postać w niderlandzkim i niemieckim ruchu robotniczym, jest nieznany nie tylko dla zainteresowanych dwudziestowieczną myślą społeczną, ale także dla współczesnej lewicy – łącznie z jej intelektualnym nurtem. Zasługuje jednak na uwagę nie tylko jako aktywny polityk komunistyczny pierwszej połowy XX wieku, ale przede wszystkim jako teoretyk „komunizmu rad”,