Autor: Andrzej Leder


Jacek Dobrowolski – Była sobie Polska, Polska i Polska

Jacek Dobrowolski – Była sobie Polska, Polska i Polska

W plebiscycie na najlepszą polską książkę roku 2012 czytelniczki Praktyki Teoretycznej wybrały „Fantomowe ciało króla” Jana Sowy. Wychodząc naprzeciw temu zainteresowaniu publikujemy esej Jacka Dobrowolskiego zainspirowany książką J. Sowy. Zachęcamy do dalszych komentarzy i udziału w dyskusji nad „Fantomowym ciałem króla”. Przyjemnej lektury! Redakcja Praktyki Teoretycznej

Andrzej Leder – Logika sensu, logika traumy. Uwagi do lektury Gilles’a Deleuze’a

Abstrakt: Tekst, przedstawiony w formie notatek z lektury, stawia sobie dwa cele. Z jednej strony próbuje pozostać wierny stylistyce i intencji, określającym myśl Deleuze’a, z drugiej, nakreślić pewną trajektorię różnicy, pozwalającej na zaznaczenie możliwości innego, alternatywnego czytania zjawisk i paradoksów, poruszanych przez autora Logiki sensu. Podstawowa intuicja, określająca tę alternatywną lekturę, wiąże się z utożsamieniem…