Seminarium „Czytanie Marksa: materializm i ekonomia”

Seminarium „Czytanie Marksa: materializm i ekonomia”

Organizatorzy:

IFiS PAN, Fundacja Róży Luksemburg, Praktyka Teoretyczna

Prowadzący:

Tomasz Płomiński, Zakład Historii Filozofii Nowożytnej IF UW, Praktyka Teoretyczna

Mikołaj Ratajczak, Zespoł Filozofii Kultury IFiS PAN, Praktyka Teoretyczna

Bartosz Wójcik, Zakład Filozofii Polityki, ISP PAN, Praktyka Teoretyczna

Miejsce:

Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Pałac Staszica, Nowy Świat 72, sala 154

Czas trwania:

Rok akademicki 2018-2019. Co drugi czwartek, godz. 17-19.

Pierwsze spotkanie 11 października.

Kontakt:

czytaniekapitalu@gmail.com

Opis:

„Czytanie Marksa: materializm i ekonomia” to cykliczne, otwarte seminarium poświęcone w całości pismom i myśli Karola Marksa. Celem jest zapoznanie uczestniczek z wybranymi wątkami i problemami poruszanymi przez Marksa w jego tekstach filozoficznych, ekonomicznych, politycznych i publicystycznych. Każdego roku prowadzący wybierać będą inny problem i dobierać dzieła Marksa pod kątem prezentacji danego zagadnienia. Seminarium jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób – jedynym warunkiem jest zgłoszenie na adres mailowy seminarium (czytaniekapitalu@gmail.com) oraz regularne uczestnictwo w zajęciach. Osoby zainteresowane będą mogły otrzymać potwierdzenie ukończenia seminarium.

W roku 2018-2019 planujemy przyjrzenie się dwóm fundamentalnym pojęciom dla myśli Marksa: materializmowi historycznemu oraz ekonomii politycznej. W pierwszym semestrze prześledzimy rozwój materialistycznego stanowiska filozoficznego u młodego Marksa zakończonego publikacją razem z Fryderykiem Engelsem „Manifestu komunistycznego”. W drugim semestrze będziemy zaś czytać wybrane teoretyczno-ekonomiczne teksty Marksa w ramach przygotowania do lektury Kapitału.

I Semestr: Materializm historyczny (8 spotkań)

 1. Spotkanie organizacyjne
 2. Karol Marks, W kwestii żydowskiej, (https://www.marxists.org/polski/marks-engels/1843/w_kwestii_zydowskiej.htm)
 3. Karol Marks, Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa. Wstęp, (https://www.marxists.org/polski/marks-engels/1843/krytyka-hegel-fil-prawa.htm)
 4. Fryderyk Engels, Karol Marks, Święta rodzina, (Rozdział VI. Absolutna krytyka krytyczna, czyli krytyka krytyczna w osobie pana Brunona), w: MED., t. II, s. 95-177.
 5. Karol Marks, Tezy o Feuerbachu, (https://www.marxists.org/polski/marks-engels/1845/tezy_o_feuerbachu.htm)
 6. Karol Marks, Fryderyk Engels, Ideologia niemiecka. (I. Przeciwieństwo poglądu materialistycznego i idealistycznego [Wstęp]), w: MED., t. III, s. 13-87.
 7. Fryderyk Engels, Dwa przemówienia w Elberfeldzie, w: MED., t. II, s. 631-656; tenże, Zasady komunizmu (http://1917.net.pl/sites/default/files/Engels%20-%20Zasady%20Komunizmu.pdf)
 8. Manifest Partii Komunistycznej (https://www.marxists.org/polski/marks-engels/1848/manifest.htm)

II Semestr: Ekonomia polityczna (10 spotkań)

 1. Karol Marks, Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r., (https://www.marxists.org/polski/marks-engels/1844/rekopisy/index.htm)
 2. Kontynuacja lektury Rękopisów.
 3. Kontynuacja lektury Rękopisów.
 4. Karol Marks, Nędza filozofii, (https://maopd.files.wordpress.com/2012/02/nedza-filozofii-1847.pdf)
 5. Kontynuacja lektury Nędzy filozofii.
 6. Karol Marks, Mowa o zagadnieniu wolnego handlu, (https://www.marxists.org/polski/marks-engels/1848/01/wol_hand.htm)
 7. Karol Marks, Praca najemna i kapitał, (https://www.marxists.org/polski/marks-engels/1847/praca-najemna-kapital/index.htm)
 8. Karol Marks, Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej, (https://maopd.files.wordpress.com/2012/02/przyczynek-do-krytyki-ekonomii-politycznej-1859.pdf)
 9. Kontynuacja lektury Przyczynku.
 10. Karol Marks, Płaca, cena i zysk, (https://www.marxists.org/polski/marks-engels/1865/placa-cena-i-zysk.htm)

Jednodniówka dla Uniwersytetu

W całym kraju trwają protesty przeciwko próbom ograniczenia wolności oraz demokracji w polskiej nauce i na uczelniach wyższych. Wolny, demokratyczny uniwersytet to wartość ważna dla literatury, zwłaszcza dla poezji: wiersz, tak jak akademia, odwołuje się do otwartej, demokratycznej debaty i wspólnej pracy wyobraźni. Dialog wiersza i uniwersytetu ową debatę – i wyobraźnię – buduje.

Zachęcamy do lektury poetyckiej Jednodniówki dla Uniwersytetu pod redakcją Marty Koronkiewicz oraz Pawła Kaczmarskiego. (pdf)

 

 

Joanna Bednarek – Przygody w krainie doksy

Joanna Bednarek – Przygody w krainie doksy

Błażej Warkocki. 2018. Pamiętnik afektów z okresu dojrzewania. Poznań: Wydawnictwo UAM/IBL PAN.

 

Pamiętnik afektów z okresu dojrzewania to jedna z tych książek akademickich, które pochłania się jednym tchem. Podobnie jak Ofelizm Katarzyny Czeczot czy Ten pierwszy raz Anny Zawadzkiej stanowi bowiem, w duchu najlepszych prac z dziedziny krytyki queerowej, LGBT czy feministycznej, tyleż wkład w teorię, co interwencję polityczną. Ukazuje potencjał queeru jako teorii, metody interpretacyjnej, a także polityki – słowami Eve Kosofsky Sedgwick, „zarazem antyseparatystycznej i antyasymilacyjnej” (za: Warkocki 2018, 39; cytat zmieniony). Perspektywa queerowa wymusza porzucenie istniejących kategorii – czy to odwołujących się do pustej uniwersalności, czy przywołujących partykularne tożsamości – i dotarcie do systemowego mechanizmu wytwarzającego i jedne, i drugie. Błażej Warkocki dokonuje tego, prezentując bliskie czytanie debiutu Witolda Gombrowicza, Pamiętnika z okresu dojrzewania, przez pryzmat teorii Eve Kosofsky Sedgwick.

(więcej…)