Poznań 21-23 lutego 2014


21 lutego 2014, piątek, godz. 19.00 – Kawiarnio księgarnia Zemsta, ul. Fredry 5

Marks post-operaistów.

Spotkanie związane z wydaniem książki Marks. Nowe perspektywy, red. LUM, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Goście: Joanna Bednarek (UAM), Michał Pospiszyl (UW), Jan Sowa (UJ)

Prowadzenie: Bartosz Ślosarski (UAM)

 

22 lutego 2014, sobota

Seminarium – Akumulacja pierwotna

Prowadzenie: Piotr Juskowiak, Wiktor Marzec

Collegium Maius UAM, ul. Fredry 10, Poznań (numer sali będzie podany w późniejszym terminie)

 

11.00 – 15.00 – Seminarium lekturowe – Akumulacja pierwotna

Referaty wprowadzające w problematykę seminarium:

11.00 – 11.30 dr hab. Jan Sowa (UJ), Bieda i kapitalizm w przedprzemysłowej Europie

12.00 – 12.30 Łukasz Moll (UŚ), Klasa robotnicza przed kapitałem. Próba nie-europocentrycznego ujęcia procesu akumulacji pierwotnej

12.30-13.00 dr Piotr Juskowiak (UAM), Wywłaszczająca urbanizacja – miejski marksizm wobec problemu akumulacji pierwotnej

13.00-13.20 Przerwa na kawę

13.20 Dyskusja panelowa –  Ciągła akumulacja pierwotna

W dyskusji udział wezmą dr Joanna Bednarek (UAM), dr Piotr Juskowiak (UAM), Wiktor Marzec (CEU), Łukasz Moll (UŚ).

 

Literatura:

Pozycje obowiązkowe będące bezpośrednim punktem wyjścia do dyskusji:

  • K. Marks, Tak zwana akumulacja pierwotna, [w:] tegoż, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. Księga I. Proces wytwarzania kapitału, przeł. P. Hoffman, B. Minc, E. Lipiński, MED, t. 23, Książka i Wiedza, Warszawa 1968 s. 848-906.
  • S. Mezzadra, Tak zwana „akumulacja pierwotna” [w:] Marks. Nowe perspektywy, red. LUM, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 29-75.
  • M. De Angelis, Marx and Primitive Accumulation. The Continuous Character of Capital’s “Enclosures”, „The Commoner” 2/2001.

Lektury zalecane:

  • W. Bonefeld, The Permanence of Primitive Accumulation. Commodity Fetishism and Social Constitution, “The Commoner” 2/2001.
  • S. Federici, Caliban and the Witch, Autonomedia, New York 2004 (zwłaszcza Introduction i The Great Caliban)
  • D. Harvey, Accumulation by Disposession, [w:] tegoż, The New Imperialism, Oxford University Press, Oxford 2003, s. 137-182.
  • D. Harvey, The Secret of Primitive Accumulation, [w:] tegoż, A Companion to Marx’s Capital, Verso, London 2010, s. 289-313.
 

15.00-16.30 Przerwa obiadowa

16.30 – 20.15 Seminarium badawcze

16.30 – 17.20 Krystian Szadkowski (UAM), Kategorie Marksowskie w krytycznych badaniach nad szkolnictwem wyższym

17.20 – 18.10 Agata Zysiak (UŁ), „Każdy śmieciarz niechże mówi łaciną i greką” – wczesne procesy demokratyzacji uczelni we Wschodniej i Zachodniej Europie.

18.10-18.30 Przerwa

18.30 – 19.20 Agnieszka Kowalczyk (UAM), Marksizm i krytyczne studia nad zwierzętami

19.20 – 20.10 Bartosz Ślosarski (UAM), Poza „spontaniczność vs. organizację”. Horyzontalne formy oporu Occupy Wall Street

20.15- – Zabawy i swawole

 

Niedziela, 23 lutego 2014

Spacery po Poznaniu, dyskusje perypatetyckie, ustalenia organizacyjne, zwiedzanie.

Share This